Spolehlivý tracking je základem programu | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (po–pá: 8:30–17:30)
VIVnetworksVIVnetworks

Spolehlivý tracking je zárukou dobře fungujícího affiliate programu

Support team VIVnetworks.com

Připravili jsme si pro vás odpovědi na nejčastější otázky spojené s trackingem, jeho implementací a fungováním. V článku se dozvíte, jaké pokročilé způsoby měření používáme. Jelikož technologie, a zvláště pak tracking, je nejdůležitější částí celého fungování affiliate programu (dále AP).

Proč tracking potřebujeme?

Tracking je základním kamenem správného fungování AP. Bez funkčního trackingu nejsou zaznamenávány objednávky do systému CJ.com a partnerům, kteří inzerentovi přivedli  zákazníky, by nebylo možné zaznamenat a následně vyplatit provize.

Jaké typy trackingu používáme?

V současné době je nejspolehlivější verzí trackingu S2S měření (tj. na serveru inzerenta, kterou používáme od léta 2020) v kombinaci s měřením v prohlížeči uživatele (tzv. Universal Tag). Tuto kombinaci doporučujeme nejvíce. Aby tracking fungoval, lze také implementovat samotný S2S, nebo samotný Universal Tag, ale inzerent tím přichází o funkcionalitu a/nebo snižuje spolehlivost měření, kterou tato kombinace (měření) nabízí. Podrobnější informace o tom, co nabízí samostatné typy měření a jejich kombinace, lze nalézt v článku o vlivu změn legislativy na affiliate maketing a měření v CJ

Je možné pro implementaci použít Google Tag manager?

Implementace přes Google Tag Manager je jen jednou z možností. Konkrétně tato možnost existuje pro Universal Tag, viz výše. Pokud inzerent GTM nepoužívá, lze samozřejmě nasadit tracking přímo i do kódu stránky. Pro obě varianty máme připravenou podrobnou dokumentaci.

Proč implementujeme S2S i Universal Tag?

S2S a Universal Tag společně nabízí světově nejspolehlivější úroveň měření, která je aktuálně k dispozici. Oba typy trackingu reflektují změny legislativy ohledně ukládání cookies platné v ČR od 1. 1. 2022 (v řadě zemí EU obdobná legislativa platí již několik let). Doplňují se tak, aby došlo k zaznamenání objednávek, které by při využití pouze jedné z metod nemusely být zachyceny. Zároveň fungují navzájem jako záloha, pokud by jedna z forem měření přestala fungovat. Universal Tag navíc přidává důležitou funkcionalitu. Mimo jiné tak zpřístupňuje nové atribuční reporty, které budeme spouštět v průběhu roku 2022.

Proč musí být Universal Tag implementován na každé stránce?

Universal Tag se, jako takový, skládá ze dvou částí. Site Tagu a Conversion Tagu.

Aby mohl Universal Tag fungovat správně, je potřeba, aby “Site Tag” část byla implementována na všech stránkách, na které by se mohl návštěvník webu dostat. Kromě stránky pro potvrzení objednávky, kde je potřeba implementovat Conversion Tag.

Proč potřebujeme ceny bez DPH?

CJ nevyhodnocuje jestli je částka s DPH nebo bez a předpokládá, že částka, která byla předána, je správná a má z ní být vypočtena provize pro partnery. Pokud by byla použita částka včetně DPH, došlo by k výpočtu provize i z daně, což je z principu špatně. Z toho důvodu je použití cen bez DPH standardem a partneři jsou na to zvyklí. Tzn. pokud partner vidí procentuální výši provize v podmínkách, očekává, že je z ceny bez DPH. Zároveň je třeba uvádět bez DPH všechny finanční informace, jakými jsou ceny produktů, ale i hodnoty slevy. Pro inzerenty, kteří mají tracking implementovaný přes GTM, máme v dokumentaci užitečné šablony: mezi nimi například i proměnnou, prostřednictvím které jde případně hodnoty o DPH očistit, pokud nejsou ve výchozím stavu k dispozici. U inzerentů, kde je tracking implementován přímo do kódu, je potřeba individuální nakódování.

Proč chceme ukládání ID prokliku na server?

Změna legislativy v ČR platná od 1. 1. 2022 nově vyžaduje, aby webová stránka od svého návštěvníka vždy vyžadovala souhlas s uložením cookies či jiných záznamů do zařízení uživatele. Právě ukládání ID prokliku na server je součástí řešení, jak zajistit funkční měření i v případech, že návštěvník webu nevyjádřil souhlas a není tak možné uložit cookies vyloženě pro měření v rámci affiliate programu.

Jak se může stát, že tracking přestane fungovat?

Záleží na typu implementace. Pokud je tracking implementován přímo do kódu stránky a došlo by k větším změnám, mohlo by se stát, že měření přestane fungovat. Tím myslíme například změny v kódu stránky, aktualizace či přestavbu webu. Pokud je tracking implementován pomocí Google Tag Manager, je implementace o něco „odolnější”. Tam záleží na změnách v datové vrstvě, se kterou GTM pracuje. Pokud by z datové vrstvy „vypadly” podstatné údaje o objednávce – např. cena, množství produktů – vedlo by to k odeslání neúplných či nesprávných informací do systému a následně by nebylo podle čeho určit správnou výši provize pro partnera.

CJ.com  je od svého založení světově největší technologie na affiliate marketing a díky tisícovkám developerů, kteří neustále vylepšují nejen úroveň trackingu, ale i samotnou technologii mají všichni inzerenti (eshopy) a partneři tuto technologii k dispozici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The website is operated by webon.cz