Případová studie: Affiliate program Bata.cz | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (po–pá: 8:30–17:30)
VIVnetworksVIVnetworks

Případová studie: Affiliate program Bata.cz

pencils

Firma Baťa se rozhodla k využití možnosti plné správy programu společností VIVnetworks.com, pro zlepšení výkonnosti affiliate programu Bata.cz. Podívejte se na kompletní vyhodnocení za prvních 8 měsíců!

O firmě Baťa

Značku Baťa jistě není třeba dlouze představovat. Jedná se o původní českou firmu s bohatou historií. Baťa je výrobcem a prodejcem obuvi, který dnes působí se značným úspěchem po celém světě. V České republice patří Baťa mezi největší prodejce obuvi a ve světovém měřítku pak obslouží 1 milion zákazníků denně.

Affiliate program Bata.cz

Affiliate program Bata.cz byl v affiliate síti CJ spuštěn již v dubnu 2013. První rok program běžel bez intenzivní správy programu ze strany inzerenta. Díky zájmu a úsilí partnerů, kteří se do affiliate programu již v počátcích zapojili, bylo dosahováno zajímavých výsledků. I přesto však bylo jasné, že affiliate program má daleko větší potenciál. Z toho důvodu se Baťa rozhodl k využití možnosti plné správy programu společností VIVnetworks.com, počínaje červencem 2014.

Cíle

Mezi jasné cíle v rámci naší správy patřilo správné nastavení a fungování affiliate programu vedoucí ke zlepšení výkonu affiliate programu jako celku oproti předchozímu roku. Dílčí cíle pak spočívaly v růstu prodejů přes affiliate program, navyšování počtu aktivních partnerů a v neposlední řadě i zajišťování informovanosti inzerenta o fungování programu a nastavení společných aktivit VIVnetworks.com a Bata.cz pro dosažení co nejlepších výsledků.

Proces správy programu

Na samém počátku došlo k jasnému nastavení podmínek affiliate programu. Dalším krokem byla formulace technických požadavků a návrhů na zlepšení pro zvyšování výkonu a správné fungování affiliate programu. V neposlední řadě pak následovala analýza využívání reklamních prvků partnery zapojenými v affiliate programu Baťa.cz a od toho byla stanovena priorita pro jejich poskytování. Průběžná akvizice affiliate partnerů, domlouvání nadstandardní spolupráce se silnými affiliate partnery a informování partnerů o možnostech propagace tvořily samozřejmou složku spravování celého affiliate programu. V říjnu 2014 byl poprvé rozeslán mailing na partnery zapojené v programu s aktuálními informacemi o možnostech propagace a novinkách. Od té doby je newsletter s aktualitami rozesílán na měsíční bázi s průměrnou open rate 30 %. Souběžně se všemi aktivitami byl prováděn detailní reporting pro udržení inzerenta v obraze o aktuálním dění a výkonu affiliate programu. Zároveň docházelo k úzké spolupráci VIVnetworks.com s inzerentem na tvorbě media plánu pro nadstandardní spolupráci s partnery zapojenými v programu a průběžně byly poskytovány návrhy na zlepšení. Důležitou součástí byla osobní komunikace mezi VIVnetworks.com a affiliate partnery, což je časově nejnáročnější část kvalitní správy affiliate programu.

Výsledky

Za celé období aktivní správy programu docházelo k navyšování počtu aktivních partnerů zapojených do programu, přivádějící reálné prodeje. Za celé období správy programu došlo oproti předchozímu roku ke zvýšení objemu vyplacených provizí o 83 % za 9 měsíců. Kromě listopadu 2014, bylo dosaženo nárůstu obratu v rámci affiliate programu Bata.cz oproti předchozímu roku. Výsledkem bylo navýšení a ustálení podílu affiliate programu na celkovém obratu Bata.cz na cílovou hladinu stanovenou inzerentem.

Graf 1: Změna obratu přes affiliate program oproti shodným měsícům v předchozím roce Graf 2: Zvýšení počtu partnerů Bata.cz přivádějících prodeje za jednotlivé měsíce oproti předchozímu roku Aktivní správou affiliate programu e-shop získává predikovatelný výkonnostní kanál, který mu přináší měsíčně očekávaný počet objednávek. Nárůst počtu kvalitních affiliate partnerů je přímo úměrný nárůstu tržeb přes affiliate program. Výsledky jsou samozřejmě ovlivněny výkonem samotného e-shopu. Pokud konverzní míra e-shopu stoupá, je tím pozitivně ovlivněn i affiliate program.[:]

The website is operated by webon.cz