Použijte API CJ pro získání slevových kódů | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (po–pá: 8:30–17:30)
Aktuální články, VIVnetworks

Použijte API CJ pro získání slevových kódů

cj api

Před časem jste se mohli dočíst v článku Jak najít slevové kupony shopů v affiliate síti CJ. Nyní bychom na tuto monžost navázili pokračováním, pro získání slevových kódů skrze API CJ.

Před časem jste se mohli dočíst v článku Jak najít slevové kupony shopů v affiliate síti CJ. Nyní bychom na tuto monžost navázili pokračováním, pro získání slevových kódů skrze API CJ.

První krok: Získání vývojářského klíče

Tento klíč použijete v podstatě na úrovni hesla, pro získání přístupu k API. Nejprve půjdete na api.cj.com. Tam zadáte e-mail a heslo, pomocí kterého se přihlašujete do publisherského účtu v CJ (úroveň oprvánění Superuser). Po odeslání kliknutím na „Submit“ se zobrazí vývojářský klíč a zároveň přijde následně na zadaný e-mail.

Druhý krok: Příprava hlavičky

Hlavička by měla obsahovat „Authorization: zde zadat vývojářský klíč“. Pokud si přístup k API nyní chcete vyzkoušet, můžete použít add-on pro Firefox Modify Headers.

Třetí krok: Zadání správné URL

V momentě, kdy máte zajištěno použití klíče v hlavičce, můžete přistoupit k sestavení URL, kterou následně zadáte v rámci testu v tomto článku normálně do prohlížeče (při použití Modify Headers půjde o Firefox). Její struktura je specifická a pomocí přidávání různých parametrů umožňuje vyfiltrovat přesně ty informace/záznamy, které hledáte.
Pro ukázku v tomto článku nás budou zajímat slevové kódy inzerentů, v jejichž programech jsme se svým účte zapojeni. Zároveň si řekneme, že na jedné stránce chceme vidět pouze 5 záznamů a podíváme se na „stranu“ č.2. Struktura výsledné URL pak vypadá následujícím způsobem:

https://linksearch.api.cj.com/v2/link-search?website-id=7474903&promotion-type=coupon&advertiser-ids=joined&records-per-page=5&page-number=1

Nyní si rezebereme význam jednotlivých použitých parametrů. Najetím kurzoru na konkrétní část linku výše, se zobrazí nápověda.

  • website-id=7474903 obsahuje ID konkrétního webu v CJ
  • promotion-type=coupon vyfiltruje použe linky označené jako kupon
  • advertiser-ids=joined vyfiltruje pouze linky affiliate programů, v nichž je daný web zapojen
  • records-per-page=5 omezí počet zobrazení linků na 5
  • page-number=2 určí, která „strana“ bude zobrazena
  • link-type=text link parametr by vyfiltroval pouze textové linky
  • promotion-end-date=ongoing byly by vráceny pouze kupony bez časového omezení platnosti, takových ale moc nebude a proto nedošlo v rámci příkladu k využití

Stejným způsobem bychom mohli vyfiltrovat i kódy pro programy, ve kterých nejsme zapojení (notjoined) a to jak pro české tak i zahraniční affiliate programy.

V případě cílení na větší množství programů bude bez specifikování počtu záznamů na stránku zobrazen pouze zlomek z nich. Je proto důležité tento údaj specifikovat, nebo podle potřeby přejít na další stránku pomocí parametru page-number.

Čtvrtý krok: Zorientování se ve feedu

Z feedu se dozvíte řadu informací o daném linku a tedy i kuponu. Nejdůležitější patrně bude název programu (advertiser name), kategorie (category), link (clickUrl), popis (description), název linku (link-name), doba platnosti (promotion-start-date, promotion-end-date), samotný slevový kód (coupon-code) a provize v daném programu (sale-commission).

Ukázka je vidět na obrázku níže:

Vyzkoušejte si získání slevových kódů prostřednictvím API CJ!

Detailnější informace o jednotlivých parametrech můžete získat v support centru CJ – vyžaduje přihlášení.

[:]

The website is operated by webon.cz