Studium przypadku: Program affiliate Bata.cz | VIVnetworks.com Sp. z o.o.
+48 537 673 915 (Poniedziałek - Piątek: 8:30–17:30)
VIVnetworksVIVnetworks

Studium przypadku: Program affiliate Bata.cz

pencils

Firma Bat’a zdecydowała się wykorzystać możliwość pełnego zarządzania programem spółki VIVnetworks.com w celu polepszenia efektywności programu affiliate Bata.cz. Spójrz na pełną ocenę pierwszych 8 miesięcy!

O firmie Bat’a

Marki Bat’a z pewnością nie trzeba długo przedstawiać. Mowa jest o oryginalnej czeskiej firmie z bogatą historią. Bat’a jest producentem i sprzedawcą obuwia, który dziś odnosi znaczne sukcesy na całym świecie. W Czechach Bat’a jest jednym z największych sprzedawców obuwia, a w skali światowej obsługuje 1 milion klientów dziennie.

Program affiliate Bata.cz

Program affiliate Bata.cz był w sieci affiliate CJ urchomiony już w kwietniu 2013. Pierwszy rok program przebiegał bez intensywnego zarządzania programem ze strony reklamodawcy. Dzięki zainteresowaniu i wysiłkom wydawców, którzy przyłączyli się do programu affiliate jeszcze na początku, osiągnięto interesujące rezultaty. I mimo tego było przecież jasne, że program affiliate ma o wiele większy potencjał. Z tego powodu Bat’a zdecydował się wykorzystać możliwość pełnego zarządzania programem spółki VIVnetworks.com, zaczynając od lipca 2014.

Cele

Do oczywistych celów w ramach naszego zarządzania należało odpowiednie ustawienie i działanie programu affiliate, prowadzące do zlepszenia efektywności programu affiliate jako całości w odróżnieniu od poprzedniego roku. Następnie częściowe cele dotyczyły przyrostu sprzedaży poprzez program affiliate, wzroście liczby aktywnych wydawców, zapewnianiu informowania reklamodawcy o działaniu programu i ustaleniu wspólnych działań VIVnetworks.com i Bata.cz w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Proces zarządzania programem

Na samym początku ustalono jasne warunki programu affiliate. Następnym krokiem była formułacja wymagań techniznych i propozycji podwyższenia efetywności i dobrego działania programu affiliate. W ostatniej kolejności zajęto się analizą wykorzystywania materiałów reklamowych  przez wydawców przyłączonych do programu affiliate Bat’a.cz. Na tej podstawie określano priorytety świadczonych dla nich usług.  

Przeciętna akwizycja wydawców affiliate, ustalanie niestandardowej współpracy z silnymi wydawcami affiliate i informowanie o mozliwościach promocji tworzyły oczywisty czynnik zarządzania całym programem affiliate. W październiku 2014 po raz pierwszy rozesłano wydawcom uczestniczącym w programie maile z aktualnymi informacjami o możliwościach promocji i nowościach. Od tego czasu newsletter z aktualnościami jest rozsyłany co miesiąc ze średnim open rate 30%.

Równolegle prowadzono szczegółowy reporting w celu bieżącego informowania reklamodawcy o aktualnych wydarzeniach i wydajności programu affiliate. Jednocześnie dochodziło do ścisłej współpracy VIVnetworks.com z reklamodawcą na polu tworzenia planu medialnego dla niestandardowej współpracy z wydawcami przyłączonymi do programu i stale pracowano nad propozycjami jej zlepszenia.
Ważną częścią była osobista koumunikacja między VIVnetworks.com a wydawcami affliate, która należy do najbardziej czasochłonych elementów jakościowego zarządzania programem affiliate.

Wyniki

Podczas całego okresu aktywnego zarządzania programem dochodziło do wzrostu liczby aktywnych wydawców przyłączonych do programu, którzy przynosili realne zyski. 

Za cały okres zarządzania programem, w odróżnieniu od poprzedniego roku, doszło do zwiększenia wypłacanych prowizji o 83% w ciągu 9 miesięcy.

Oprócz listopada 2014 osiągnięto wzorst obrotów w ramach programu affiliate Bata.cz, w odróznieniu od poprzedniego roku. W rezultacie zwiększył i ustabilizował się udział programu affiliate w całościowych obrotach Bata.cz na docelowym szczeblu reklamodawcy.

Graf 1: Zmiana obrotów dzięki programowi affiliate w odróżnieniu od tych samych miesięcy w poprzednim roku Graf 2: Zwyższenie liczby wydawców Bata.cz przynoszących sprzedaż za pojedyczne miesiące w odróżnieniu od poprzedniego rokuzięki aktywnemu zarządzaniu programem affiliate e-shop zyskuje przewidywalny kanał efektywnościowy, który w każdym miesiącu przynosi oczekiwaną liczbę zamówień. Wzorst liczby jakościowych wydawców affiliate jest wprost proporcjonalny do wzrostu przychodów poprzez program affiliate. Wpływ na rezultaty ma oczywiście również efektywność samego e-shopu. Jeśli współczynnik konwersji e-shopu rośnie, ma to pozytywny wpływ na program affiliate.[:]

The website is operated by webon.cz