Přepisování cookie v affiliate síti CJ.com | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (po–pá: 8:30–17:30)
VIVnetworks

Přepisování cookie v affiliate síti CJ.com

prepisovani_cookies_v_affiliate_1

Na 10.Affiliate konferenci jsem měl ve své přednášce několik slajdů, které se zabývaly problematikou přepisování cookies v naší veřejné affiliate síti. Je to poměrně sledované téma, jelikož affiliate marketing se již pevně uchytil v marketingovém mixu i těch největších e-shopů u nás i na Slovensku a partnerům v něm zapojených nabízí možnost propagace takových e-shopových gigantů jako je Kasa, Mall, Zoot, Euronics, Bata apod.

Na jaře tohoto roku probíhala na sociálních sítích bouřlivá diskuze ohledně přepisování cookies dvěma skupinami partnerů a to cashbacky a kupónovými stránkami. Bohužel se celá diskuze točila nad domněnkami a pocity a nikde nebyla zveřejněna data, která by skutečnost masivního přepisování cookies affiliate partnerům, kteří tvoří obsah prokazovala (např.blogy, fora, news portály, recenzní weby atd).

V technologii cj.com, kterou v Evropě zastupujeme se tato skutečnost dá lehce najít v samotném reportingu (viz níže obrázek).

 

Každý inzerent si může u nás v technologii cj.com zkontrolovat kolik partnerů a jací partneři to jsou, kteří přepisují nebo jsou jim přepisovány cookies, což má za následek to, komu je přiznána provize za přivedeného zákazníka, který realizoval nákup. (V affiliate se celosvětově přiznává provize poslednímu zdroji, který přivedl návštěvníka, který nakoupil v e-shopu).

Na vzorovém příkladu jednoho e-shopu, který je zapojen v cj.com  je jasně vidět že z celkového počtu objednávek v období za posledních 30 dní je 75,61% realizováno z jednoho kliku. Tedy affiliate partner, který přivedl návštěvníka tak nakoupil bez kliknutí na další affiliate odkaz jiného affiliate partnera. U 16,87% prodejů byl prodej uskutečněn po přepsání jednoho affiliate partnera druhým affiliate partnerem, tedy prvnímu affiliate partnerovi byla přepsána cookies druhým partnerem a provize vyplacena druhému zdroji návštěvnosti. Zbytek cca 7,5% objednávek byl realizován více jak 3 partnery jejichž cookies se postupně přepisovaly a zase provize byla připsána poslednímu zdroji.

Zajímavé na této skutečnosti je, že nejvíce byly přepisovány cookies kuponovým stránkám. Tedy tato možnost pokročilého reportingu inzerentům v naší affiliate síti poskytuje  unikátní informace, s kterými může marketér v e-shopu pracovat, a která mu dává podporu v jeho optimalizaci a správném nastavení Affiliate programu.
Z čísel jasně vyplývá že v naší veřejné affiliate síťi je dostatek partnerů, kteří tvoří obsah a velice dobře se tímto druhem online marketingu užíví, a také že k přepisování cookies výše zmíněných partnerů dochází zatím v zanedbatelném měřítku. Samozřejmě že budeme bedlivě sledovat  tento vývoj. Naopak u affiliate programů, kteří jsou mimo naši síť a cashbacky a kupónové stránky zde tvoří až 70% podílu na výkonu affiliate programu daného inzerenta je určitě výsledek opačný a může se stávat že tyto typy partnerů přepíší cookies partnerům, kteří vytváří obsah a těm se potom nevyplatí být v inkriminovaném programu zapojen.

Ještě něco k zamyšlení pro inzerenty, kteří čtou tento článek:
Čísla jasně ukazují velkou přednost affiliate marketingu pro inzerenta, protože platí až poslednímu zdroji návštěvnosti a ne každému zdroji, který byl zaznamenán v cestě před nákupem. (Možná by bylo zajímavé kdyby inzerenti zkusili navrhnout Googlu a Seznamu, že budou za klik platit taky až poslednímu zdroji…a ne každému, za kliknutí kdo se připletl zákazníkovi do cesty). Zde je jasný i argument mít co nejméně zdrojů návštěvnosti a všechny publishery směřovat do jedné technologie a to přes affiliate, aby mohl inzerent platit jen jednou a hlavně poslednímu zdroji.

Robert Studený, Founder & COO VIVnetworks.com

The website is operated by webon.cz