Návod na tvorbu korekcií - Storno celej objednávky | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (pondelok - piatok: 8:30-17:30)
Aktuální články

Návod na tvorbu korekcií – Storno celej objednávky

aaeaaqaaaaaaaajcaaaajgnlzdkwm2mxlty2otctndviny1hytlilte5ngnhytk2ywqwyw

Korekcie neplatných objednávok (nezaplatených, stornovaných alebo vrátených) je potrebné vykonať najneskôr do 10. dňa v mesiaci za transakcie v predchádzajúcom mesiaci. Teda ak sa jedná o korekcie za január, je nutné ich vykonať najneskôr do 10. februára. O deň neskôr už budú transakcie za predchádzajúci mesiac uzamknuté a provízie pripravené na vyplatenie publisherom, korekcie už teda nebude možné vykonať!

Postup pre vykonanie korekcií je nasledujúci: 1) Vygenerovanie zoznamu transakcií Najprv je nutné vygenerovať zoznam všetkých transakcií v danom mesiaci. V účte CJ je to záložka Reports – Transaction – Report Option – Report: Commission Detail – Date Type: Event Date – Date Range: (minulý mesiac) – Run Report.

Po kliknutí na Run Report sa zobrazí zoznam všetkých transakcií za daný mesiac. Tento report je možné si stiahnuť v dvoch formátoch.

2) Vykonanie korekcie Korekciu možno robiť dvojakým spôsobom: a) Pri jednotlivých transakciách v CJ účte pomocou tlačidla Edit.

Po vybraní určitej transakcie a kliknutí na Edit sa zobrazí nové okno, kde je možné u transakcie upraviť: dôvod korekcie (Correction Reason), množstvo (Quantity) a cenu za jednotku (Sale Amount per Item). Pre uloženie zmien je potrebné kliknúť na tlačidlo Save.

b) Zaslať zoznam neplatných transakcií vo formáte CSV na import@datatransfer.cj.com.

 

Ukážka korekčného súboru:

&CID=3333333 &SUBID= 124244 &ENCODING=UTF-8 OTHER,,OID OTHER,,OID OTHER,,OID

Prvé tri riadky sú hlavička a musia byť obsiahnuté v každom korekčnom súbore. CID a SUBID má každý inzerent iné! Na ďalších riadkoch sú potom uvedené dôvody a čísla neplatných objednávok. Každá neplatná objednávka je umiestnená na novom riadku.

Za OID sa doplní číslo objednávky, ktoré nájdete v zozname transakcií v stĺpci Order ID.

CID je uvedený v záhlaví CJ účtu a SUBID v záložke Account – Subscription.

Korekčný súbor je možné odoslať na emailovú adresu import@datatransfer.cj.com najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca pre korekciu transakcií za predchádzajúci mesiac!

Ak sú korekcie nahrané v poriadku, "operator" účtu obdrží z CJ 2 emaily:

  1. Commission Junction Import Receipt Confirmation = potvrdzujúci email o prijatí korekčného súboru
  2. Commission Junction Import Result = výsledok korekcí (0 errors znamená, že všetky korekcie boli úspešne nahrané do CJ)

Ak žiadne potvrdzujúce e-maily neprídu, korekcie nie sú nahraté!

V prípade problémov, prosím, kontaktujte podpora@vivnetworks.com.

Tento návod pre tvorbu korekcií si môžete stiahnuť tu.

The website is operated by webon.cz