Návod na tvorbu korekcí - Storno celé objednávky | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (po–pá: 8:30–17:30)
Aktuální články, VIVnetworks

Návod na tvorbu korekcí – Storno celé objednávky

Korekce neplatných objednávek (nezaplacených, stornovaných nebo vrácených) je třeba provést nejdéle do 10. dne v měsíci za transakce v předchozím měsíci. Tedy pokud se jedná o korekce za leden, je nutné je provést nejdéle do 10. února. O den později už budou transakce za předchozí měsíc uzamčeny a provize připraveny k vyplacení publisherům, korekce již tedy nebude možné provést!

Postup pro provedení korekcí je následující: 1) Vygenerování seznamu transakcí Nejprve je nutné vygenerovat seznam všech transakcí v daném měsíci. V účtu CJ je to záložka Reports – Transaction – Report Option – Report: Commission Detail – Date Type: Event Date – Date Range: (minulý měsíc) – Run Report.

Po kliknutí na Run Report se zobrazí seznam všech transakcí za daný měsíc. Tento report je možné si stáhnout ve dvou formátech.

2) Provedení korekcí Korekce lze dělat dvojím způsobem: a) U jednotlivých transakcí v CJ účtu pomocí tlačítka Edit.

Po vybrání určité transakce a kliknutí na Edit se zobrazí nové okno, kde lze u transakce upravit: důvod korekce (Correction Reason), množství (Quantity) a cenu za jednotku (Sale Amount per Item). Pro uložení změn je nutné kliknout na tlačítko Save.

b) Zaslat seznam neplatných transakcí ve formátu CSV na import@datatransfer.cj.com.

Ukázka korekčního souboru:

&CID=3333333 &SUBID= 124244 &ENCODING=UTF-8 OTHER,,OID OTHER,,OID OTHER,,OID

První tři řádky jsou hlavička a musí být obsaženy v každém korekčním souboru. CID a SUBID má každý inzerent jiné! Na dalších řádcích jsou potom uvedeny důvody a čísla neplatných objednávek. Každá neplatná objednávka je umístěna na novém řádku.

Za OID se doplní číslo objednávky, které lze nalézt v seznamu transakcí ve sloupečku Order ID.

CID je uvedeno v záhlaví CJ účtu a SUBID v záložce Account – Subscription.

Korekční soubor je možné odeslat na emailovou adresu import@datatransfer.cj.com nedéle do 10. dne následujícího  měsíce pro korekci transakcí za předchozí měsíc!

Pokud jsou korekce nahrány v pořádku, „operator“ účtu obdrží ze CJ 2 emaily:

  1. Commission Junction Import Receipt Confirmation = potvrzující email o přijetí korekčního souboru
  2. Commission Junction Import Result = výsledek korekcí (0 errors znamená, že všechny korekce byly úspěšně nahrány do CJ)

Pokud žádné potvrzující emaily nepřijdou, korekce nejsou nahrané!

V případě potíží, prosím, kontaktujte podpora@vivnetworks.com.

Tento návod pro tvorbu korekcí si můžete stáhnout zde.

The website is operated by webon.cz