Instrukcja przeprowadzania korekty – Anulowanie całego zamówienia | VIVnetworks.com Sp. z o.o.
+48 537 673 915 (Poniedziałek - Piątek: 8:30–17:30)
VIVnetworksVIVnetworks

Instrukcja przeprowadzania korekty – Anulowanie całego zamówienia

Korektę nieważnych zamówień (nieopłaconych, anulowanych lub zwróconych) należy przeprowadzić najpóźniej do 10. dnia miesiąca za transakcje w miesiącu poprzednim. Jeśli więc dokonujemy korekty za styczeń, musimy ją przeprowadzić najpóźniej do 10. lutego. Dzień później będą już zamknięte traksakcje za poprzedni miesiąc i przygotowane prowizje dla wydawców – nie będzie możliwości dokonania korekty!

Procedura przeprowadzania korekcji jest następująca:

1) Wygenerowanie listy transakcji Najpierw należy wygenerować listę wszystkich transakcji w danym miesiącu. Z konta CJ jest to zakładka Reports – Transaction – Report Option – Report: Commission Detail – Date Type: Event Date – Date Range: (poprzedni miesiąc) – Run Report.

W Run Report pokaże się lista wszystkich transakcji z danego miesiąca. Raport ten można pobrać w dwóch formatach.

2) Przeprowadzenie korekty Korektę można wykonać na dwa sposoby: 

a) Na pojedynczych transakcjach na koncie CJ przy pomocy przycisku Edit.

Po wybraniu jednej z transakcji i kliknięciu na Edit pojawi się nowe okno, w którym można poprawić transakcję: powód korekty (Correction Reason), ilość (Quantity) i cena za jednostkę (Sale Amount per Item). Aby zapisać zmiany należy kliknąć na przycisk Save.

b) Wysłać listę nieważnych transakcji w formacie CSV na import@datatransfer.cj.com.

Przykład pliku korekty:

&CID=3333333 &SUBID= 124244 &ENCODING=UTF-8 OTHER,,OID OTHER,,OID OTHER,,OID

Pierwsze trzy rzędy są nagłówkami i muszą być uwzględnione w każdym pliku korekty. Natomiast każdy reklamodawca ma inny CID i SUBID. Na pozostałych rzędach są wymienione przyczyny i numery nieważnych zamówień. Każde nieważne zamówienie jest umieszczone w nowym rzędzie.

Za OID uzupełni się numer zamówienia, który można znaleźć na liście transakcji w kolumnie Order ID.

CID znajduje się w nagłówku konta CJ, a SUBID w zakładce Account-Substription.

Plik korekty można wysłać na adres e-mail import@datatransfer.cj.com najpóźniej do 10. dnia miesiąca za transakcje w miesiącu poprzednim!

Jeśli korekty będą zapisane poprawnie, „operator” konta otrzyma od CJ dwa e-maile:

  1. Commission Junction Import Receipt Confirmation = e-mail potwierdzający przyjęcie pliku korekty
  2. Commission Junction Import Result = rezultat korekty (0 errors oznacza, że wszystkie korekty zostały sukcesywnie wgrane do CJ).

Nie otrzymanie żadnych e-maili potwierdzających oznacza, że żadne korekty nie zostały zapisane!

W przypadku wystąpienia problemów proszę o kontakt: podpora@vivnetworks.com.

Instrukcję przeprowadzania korekty można pobrać tutaj.

The website is operated by webon.cz