Případová studie: Affiliate program Conrad.cz | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (po–pá: 8:30–17:30)
VIVnetworksVIVnetworks

Případová studie: Affiliate program Conrad.cz

Affiliate program Conrad.cz v síti CJ dosahuje stabilně zlepšujících se výsledků. Podívejte se, k jakému zlepšení došlo v roce 2014!

O Conrad.cz

Conrad je německou firmou nabízející elektroniku, techniku, hobby vybavení, nářadí a mnoho dalšího. Důraz je kladen zejména na kvalitu prodávaného sortimentu, tvořeného více než 65 000 výrobky, které jsou zákazníkům dostupné skladem. To vše přispívá maximální spokojenosti zákazníků.

Cíle pro rok 2014

Po úspěšném startu affiliate programu v síti CJ byla hlavním úkolem stabilizace a v dlouhodobém horizontu podporování dalšího růstu programu, který již po startu v roce 2013 dosahoval velmi uspokojivých výsledků. Dílčím cílem tak musel být mimo jiné i stoupající počet partnerů, aktivně zapojených v affiliate programu Conrad.cz

Výsledky

Oproti předchozímu roku, docházelo kromě prosince k stabilnímu zlepšování výkonu programu. Za sledovaných 6 měsíců se tržby přivedené affiliate partnery Conrad.cz v síti CJ zvýšily o téměř 18 %.

Graf 1: Meziroční nárůst tržeb přes affiliate program v síti CJ

Růst programu byl stabilní, což bylo znatelné i ze zachování růstových trendů z roku 2013. K zlepšování úrovně programu přispěly rostoucí počty aktivních affiliate partnerů generujících měsíčně prodeje na Conrad.cz

Graf 2: Nárůst počtu partnerů přivádějících alespoň 1 prodej za měsíc

Přestože nejsilnějším měsícem v absolutním vyjádření tržeb byl podobně jako v roce 2013 prosinec, měsíc s nezajímavějším nárůstem byl listopad 2014 a měl značný podíl na zlepšení výkonu v absolutním vyjádření pro sledované období.

Graf 3: Trend vyplacených provizí

I v roce 2014 tak affiliate program v CJ dosáhl dobrých výsledků a to ještě lepších než v předcházejícím roce.

The website is operated by webon.cz