Как изглежда процесът на одобряване на комисионни в CJ.com | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (Понеделник – Петък: 9:30–17:30)
VIVnetworks, Инструкции

Как изглежда процесът на одобряване на комисионни в CJ.com

cancelled

Често ни питате как всъщност протича одобряването (или анулирането) на комисионните. В тази статия ще направим подробна разбивка на този процес.

Завършените поръчки (и съответно комисионните) се записват в CJ в реално време, така както се случват в онлайн магазина. Mожете да видите поръчките в акаунта си със закъснение от най-много два часа. В CJ виждате всички поръчки, при които клиентът в кошницата е кликнал върху бутона „НАПРАВИ ПОРЪЧКА“.

Но както всички знаем, не винаги покупката е обмислена – понякога се оказва, че цвета не ни харесва, друг път размера не е правилен, или пък сме видели същата стока да се продава по-евтино в друг магазин. С други думи, просто сме размислили и не сме приели поръчката, или в рамките на гаранционния срок сме я върнали в магазина.

 

 

В такъв случай е ясно, че онлайн магазина нищо не печели (след като реално не е направена поръчка) и съответно не изплаща комисионна. При което трябва да изпрати в CJ информацията, че поръчка 1234 е върната и че за нея няма да се изплаща комисионна.

Поръчката може да бъде анулирана или изцяло (купувате телевизор, който се оказва прекалено голям за вашия хол и го връщате) или частично (купувате си синя и зелена тениска, синята не ви харесва, затова я връщате и си оставяте зелената). С частично анулиране се срещаме най-често в категорията Мода.

Как протича процесът в CJ?

Ако поръчката е анулирана, тя се появява в отчетите на CJ (Reports – Transaction) със същия идентификатор (Order ID), но в скоби (в CJ скобите означават отрицателна стойност).

Ако размерът на сумата (Sale Amount) на двете поръчки е еднакъв, това означава, че поръчката е анулирана изцяло. Ако сумата е по-малка от оригиналната, това означава, че поръчката е анулирана частично и за тази част, която не е, ще получите комисионна.

  • ИЗЦЯЛО анулирана поръчка:

  • ЧАСТИЧНО анулирана поръчка:

Колко от комисионните ми са анулирани?

Можете да видите анулираните комисиони в Reports – Transaction в графата Corrected Amount. Сумата на вашата комисионна след корекция, е в графата Publisher Commission.

Как рекламодателя провежда корекции?

В повечето случаи корекциите се извършва веднъж месечно, с помощта на стандартизирани файлове. Рекламодателят проверява кои от трансакциите са анулирани частично или изцяло и след това препраща данните в CJ, където корекциите се извършват автоматично.

Какъв е срокът за извършване на корекции?

Зависи какъв срок си е избрал рекламодателят в CJ.

Рекламодателите, които са избрали стандартен период на заключване (Locking period – Standard), могат да коригират поръчките, направени през този месец до 10-то число на следващия месец. Например трансакция с дата (Event Date) през август може да бъде коригирана най-късно до 10 септември. След тази дата статусът на трансакцията от нов (New) става заключен (Locked) и вече не може да се променя.

  • Locking period – СТАНДАРТЕН

Понякога рекламодателят се нуждае от по-дълъг период за одобряването на определени поръчки (предимно от края на месеца). В такъв случай може да промени статуса на поръчката от нова (New) на удължена (Extended) и срокът за одобряване да се удължи с един месец, т.е. трансакция от август със статус Extended може да бъде анулирана до 10 октомври.

Ако се чудите защо се прави това, отговорът е много прост. Ако поръчката е от последната седмица на август, тя трябва първо да се изпрати, после клиентът да си я вземе, да изтече гаранционният срок 14 дни… времето си тече и понякога на 10 септември рекламодателят още не знае как ще приключи трансакцията и предпочита да си остави резерва от време.

Рекламодателите, които са избрали не стандартен, а персонализиран период на заключване (Locking period – Custom) и определен брой дни (20, 40 или 60) не могат да удължават срока за одобряване!

Тоест, ако са избрали 20 дни, трансакциите от 01.08. могат се одобряват до 21.8. Ако са избрани 40 дни, до 10.09. и ако са избрали 60 дни – до 30.09. След това трансакциите се заключват (статуса им се променя на Locked), в реда, в който са се случили.

  • Locking period – ПЕРСОНАЛИЗИРАН

Легенда на различните статуси на трансакциите:

  • New – нова трансакция, която още може да бъде анулирана/коригирана
  • Extended – трансакция, чиито период за анулиране/корекция е удължен от рекламодателят с един месец
  • Locked – трансакция, която вече не може да бъде анулирана/коригирана
  • Closed – трансакция, която трябва да бъде платена

Транзакцията е първо New (или Extended) докато трае периодът, през който може да бъде коригирана. След това статусът се променя на Locked и вече не може да се правят корекции. Накрая статусът се променя на Closed – комисионната за тази трансакция вече е подготвена за плащане.

Кога парите ще бъдат на сметката ми?

CJ обикновено изпраща плащанията около 20-то число на месеца. Можете да проверите дали парите ви вече са изпратени (и кога е било последното плащане) в Payment Status (появява се, когато кликнете върху Balance в горният десен ъгъл) или в Reports – Balance Details.

Ако имате въпроси или нещо от статията не ви е ясно, не се колебайте да се свържете с нас на support@vivnetworks.com

The website is operated by webon.cz