Affiliate projekt roku 2017 | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (po–pá: 8:30–17:30)
VIVnetworksVIVnetworks

Affiliate projekt roku 2017

affilprojekt

Soutěž, kterou jsme spustili na dubnové affiliate konferenci, už má první přihlášené affiliate projekty.

V posledním týdnu se mě několik affiliate partnerů ptalo, jak je zabezpečeno, aby se k přihlášeným projektům nedostal žádný partner, alespoň do doby vyhlášení výsledků na podzim 2017, který by přihlášené projekty mohl okopírovat. S touto obavou jsme počítali, a proto jsme záměrně do poroty neobsadili žádného partnera, který by mohl být tímto zvýhodněn. Naše společnost spolu s porotou, která je tvořena pouze zástupci TOP inzerentů z ČR a Slovenska jsou zárukou kredibility a diskrétnosti této soutěže. Naše společnost nikdy  nevyzradila nebo nepublikovala projekty zapojené v affiliate síti a ani nevlastní žádné projekty, které by konkurovaly partnerům (vnímáme to jako zásadní střet zájmů) a bude tomu tak i nadále. Jsme rádi, že partneři realizují affiliate projekty s přidanou hodnotou pro koncové  živatele a zároveň budují i brand. Pro tyto partnery je přímo určena tato soutěž, která by je měla v jejich práci podpořit a ukázat dlouhodobou udržitelnou cestu v affiliate marketingu pro kvalitní affiliate projekty, se kterými se chtějí e-shopy a jejich značky ztotožnit.

Jsme rádi, že naši affiliate partneři představují své projekty na affiliate konferencích. Někteří z partnerů se však obávají, že jejich projekt bude zkopírován konkurencí. Jiní však tuto obavu nesdílí a naopak konkurenční projekty vítají. Dokonce nás jeden partner před dvěma roky požádal, aby mohl vystoupit na affiliate konferenci, představit svůj úspěšný affiliate projekt a tím si vybudovat konkurenci, aby mohl sdílet zkušenosti se svými konkurenty. Realita je v tomto případě po dvou letech taková, že vzniklo asi deset portálů, některé již skončili a zbytek zkomírá. Na základě této zkušenosti mohu affiliate partnery uklidnit a rozptýlit jejich obavy o kopírování jejich projektů. Konkurence může okopírovat vizuál, ale nezkopíruje vizi, myšlenku a know-how jak projekt dále vylepšovat.

Jak jsme za dobu 8 let v affiliate marketingu vysledovali, tak určitá skupina affiliate partnerů se zaměřuje na realizaci většího množství jednoduchých affiliate projektů místo, aby se soustředili pouze na jeden až dva projekty, do kterých budou dávat svůj čas a energii. Zatím to u nás v síti vypadá s výkonem revenue těchto dvou přístupů 50/50 a jen budoucnost ukáže, který přístup bude úspěšnější, jestli ten, kde partneři tříští svoji energii mezi více projektů, ale zase diverzifikují riziko neúspěchu. Nebo ten, kde partneři investují svůj čas a energii do jednoho či dvou projektů s přidanou hodnotou a budování brandu projektu.

Více informací a přihlašování do soutěže zde.

 

Robert Studený, Founder & COO VIVnetworks.com

The website is operated by webon.cz