Pravidla propagace aneb na co si dát pozor | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (po–pá: 8:30–17:30)
VIVnetworks

Pravidla propagace aneb na co si dát pozor

traffic-sign-38589_960_720

Jelikož občas narážíme na komplikace ohledně správnosti vyplnění profilu partnerských účtů a dodržování některých z podmínek propagace v CJ, rádi bychom vám poskytli určité základní shrnutí pravidel, kterými je třeba se řídit.

Aktuální profil

Důležitou všeobecnou podmínkou spolupráce je především transparentnost, co se využívaných propagačních metod týče. Pokud nemáte řádně vyplněný profil s aktuálními informacemi, čím se zabýváte a jaké využíváte propagační metody, může to vést k problémům při spolupráci s inzerenty, ale potenciálně i deaktivaci publisherského účtu.

Udržování profilu a seznamu propagačních metod v aktuálním stavu je povinností každého partnera zapojeného v síti. Jde o nezbytný požadavek, jelikož, pokud partner chce s jakýmkoli inzerentem spolupracovat, je třeba, aby alespoň rámcově vysvětlil, jakým způsobem bude inzerenta propagovat. To platí i z toho důvodu, že v podmínkách programů inzerentů, je často použití některých propagačních metod omezeno.

Software a technologie

Plánujete vytvořit nebo již dokonce používáte k propagaci inzerentů rozšíření do prohlížečů? Pak se na vás automaticky vztahuje tzv. “Software Policy” (úplné znění: v angličtině, v češtině).

Zásadní jsou následující 3 body:

  • Partneři musí mít transparentně uvedené v profilu v CJ, že něco takového používají. V případě použití jakýchkoli doplňků do prohlížeče proto mezi propagačními metodami, v sekci “Account > Network Profile”, nezapomeňte zaškrtnout “Software/Technology”.
     
  • Partneři jsou povinni poslat doplněk / rozšíření do prohlížeče do CJ na schválení předtím, než ho začnou šířit mezi uživatele. Dokonce musí mít pro CJ dlouhodobě zpřístupněné všechny verze takového rozšíření, i když staré verze již aktuálně nepoužívají. Jde především o zajištění možnosti kontroly, že partner jedná v souladu se stanovenými pravidly.
     
  • V momentě, kdy se zákazník proklikne přes affiliate odkaz jiného partnera, nesmí partner umožnit tomuto zákazníkovi se přes jejich rozšíření prokliknout a přepsat cookie předcházejícímu partnerovi, ani takového uživatele nesmí nikam přesměrovávat.

V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že použití rozšíření do prohlížečů partnerem, může být kromě oficiálních pravidel CJ upraveno navíc v podmínkách programů jednotlivých inzerentů. Je tedy možné, že v případě některých inzerentů nebude povoleno rozšíření do prohlížeče k propagaci využívat.

Pokud rozšíření do prohlížeče používáte nebo plánujete používat, pečlivě si prosím prostudujte podmínky a v případě potřeby si aktualizujte váš publisherský profil, včetně propagačních metod.

Network Quality

Oddělení Network Quality (NQ) v CJ zajišťuje dohled nad tím, že partneři dodržují podmínky sítě.

Pokud vám přijde z NQ žádost a vysvětlení nějaké činnosti, aktualizace nekompletního profilu nebo nápravu jednání, které je v rozporu s podmínkami sítě nebo některého z inzerentů, doporučujeme na takovou zprávu okamžitě reagovat. Pokud tak neučiníte, může dojít k deaktivaci vašeho partnerského účtu.

Dodržováním pravidel si zajistíte bezproblémové fungování v affiliate síti a zároveň usnadníte spolupráci s inzerenty v rámci jednotlivých affiliate programů.

The website is operated by webon.cz