CJ Insights | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (po–pá: 8:30–17:30)
VIVnetworks

CJ Insights

insight

CJ v říjnu 2018 představil tzv. CJ Insights. Nabízí přehledy klíčových ukazatelů výkonnosti, rozhraní v lokálním jazyce a možnost zobrazení agregovaných výsledků, napříč všemi účty publishera nebo inzerenta. V neposlední řadě reporty umožňují jednoduše porovnat výkon s předcházejícím, uživatelem zvoleným obdobím.

V rámci CJ Insights jsou přehlednou formou prezentovány následující metriky za zvolené období:

  • Počet prokliků
  • Počet akcí (prodeje nebo leady)
  • Průměrná konverzní míra
  • Vydělané provize
  • Generované tržby
  • Průměrná hodnota objednávky
  • Analýza výdělků se zobrazením podílu výkonnostních a jednorázových bonusů

Výše uvedené platí pro publishery, inzerenti mají některé dostupné metriky odlišné.

Vizuální prezentace je ve formě dashboardu složeného z widgetů, vztahujících se k jednotlivým metrikám a vše je doplněno o grafy. Kromě souhrnných výsledků, je možné u každého widgetu zobrazit detail podle inzerenta (v tomto kontextu označován jako “partner”), affiliate odkazu nebo webové stránky, skrze kterou k propagaci dochází. Detailní přehledy obsahují mimo jiné informaci o pořadí z hlediska výkonnosti a procentuální změně oproti předcházejícímu období.

CJ Insights nepodporují prohlížeč Internet Explorer. Pro použití tedy prosím použijte jiný prohlížeč (např. Google Chrome nebo Firefox).

Přístup do rozhraní

CJ Insights je možné otevřít přímo z rozhraní Vašeho účtu v CJ, kde je nyní jako další položka v hlavním menu. Alternativně můžete navštívit přímo insights.cj.com. Přihlašovací údaje jsou shodné s těmi do standardního rozhraní.

Lokalizace

Rozhraní se automaticky zobrazuje v jazyku, který má uživatel nastaven na úrovni prohlížeče jako primární. Je tedy možné reporty prohlížet v češtině, polštině a dalších jazycích.

Pokud používáte Google Chrome, nápovědu pro změnu jazyka prohlížeče najdete zde. Jednoduše půjdete do nastavení prohlížeče, kde v sekci Advanced > Languages v případě potřeby změníte pořadí jazyků dle Vašich preferencí.

Možnosti nastavení

Zobrazení účtů v reportech

Reporty je možné zobrazit pro více účtů najednou. Jestliže máte v CJ pouze jeden účet, budou údaje v reportech automaticky z tohoto účtu. Pokud však máte účtů v CJ více a máte je propojené (v CJ Account Manager po kliknutí na jméno uživatele v pravém horním rohu zvolíte Login Manager a použijete tlačítko “Add Linked Account”, pro který následně zadáte přihlašovací údaje), budete muset ve filtrech po pravé straně zvolit jeden nebo více účtů, pro které chcete reporty zobrazit.

Můžete samozřejmě použít i filtrování podle partnera nebo affiliate odkazu, pokud znáte jejich ID (CID partnera nebo AID odkazu).

Částky v reportech budou automaticky přepočteny do jednotné měny, dle vaší volby.

Měna

Pokud zvolíte jinou měnu, než ve které je vedený váš účet v CJ, dojde automaticky k přepočtu průměrným kurzem za vámi zvolené období.

Ke konverzi měn je používáno API Oanda.com.

Období

Pro zobrazení reportů je samozřejmě možné zvolit konkrétní časový úsek, za který se budou údaje v přehledech zobrazovat. Zároveň můžete zvolit i předcházející období, pro porovnání výsledků a vyhodnocení růstu.

Pro zobrazení reportů bez porovnání s předcházejícím obdobím je možné v rámci výběru období zvolit typ srovnání “Žádné”.

Časová zóna

V rámci CJ Insights je automaticky použita časová zóna, podle nastavení prohlížeče uživatele. Změna je možná přímo v rozhraní CJ Insights, v sekci Settings (v nabídce po levé straně).

Toto je změnou oproti standardnímu rozhraní CJ (CJ Account Manger), který používá fixně pacifickou časovou zónu (PDT), bez možnosti individuální změny. Na to je třeba pamatovat při porovnávání dat ze CJ Insights a standardním rozhraním.

The website is operated by webon.cz