Výkonnejšia spolupráca s Promotional Property Commissioning a Program Terms API | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (pondelok - piatok: 8:30-17:30)
Uncategorized @sk

Výkonnejšia spolupráca s Promotional Property Commissioning a Program Terms API

1

Dobrá vzájomná spolupráca je podstata affiliate marketingu, CJ to berie obzvlášť vážne. V októbri 2019 sa v menu technológie cj.com objavila záložka Promotional Properties (propagačné možnosti), ktorých cieľom bolo poskytnúť partnerom lepšie možnosti ako popísať spôsoby, ktoré sa využívajú při propagácií inzerentov (obsah, sociálne siete, mobilné aplikácie, rozšírenia prehliadača, mailing atď.) a pripraviť pôdu pre vznik lepších motivačných, napríklad aj jednorázových kampaní pre zaradených partnerov. Teraz CJ zahajuje ďalšiu fázu inovácií v prideľovaní provízií: Promotional Property Commissioning.

Promotional Property Commissioning pomáha inzerentom vylepšovať optimalizáciu ich affiliate programov pre jednotlivé druhy propagácie v online projektoch affiliate partnerov.

Promotional Property Commissioning je zlepšenie podmienok programu, ktoré rozširuje flexibilné a robustné možnosti Situational Commissioning tým, že umožňuje inzerentom určiť sadzby provízií podľa  spôsobov propagácie bez toho, aby bolo nutné meniť akutálne podmienky programu. Táto funkcia vytvára nové príležitosti pre spoluprácu (ocenia ju predovšetkým sub-siete a partnerské siete) a umožňuje sofistikovanejšie stratégie pre akvizíciu a optimalizáciu. Špičková značka Lacoste získala prednostne prístup k funkcii Promotional Property Commissioning a úspešne ju použila k tomu, aby z väčších sub-sietí vybrala obsahové stránky zodpovedajúce ich predstave o spolupráci.

Okrem profilov partnerov v CJ Account Manager, inzerenti môžu používať aj Promotional Properties API ku spravovaniu skupín partnerov podľa typu druhov propagágie a priradiť im zvlášne sadzby provízií na základe modelu a typu spolupráce, historickej výkonnosti a obchodných cieľov. Partneri majú prehľad o všetkých takto nastavených spoluprácach v podmienkach programu.

Jeden príklad: partner plánuje propagovať značku v dvoch zo svojich online kanálov, aby oslovil rôzne typy zákazníkov – ako na svojom webe, tak aj v mobilnej aplikácií. Pomocou Promotional Property Commissioning môže inzerent zvýšiť provízie napríklad len u mobilnej aplikácie, za účelom zvýšenia dosahu a väčšej pravdepodobnosti ku konverzii. Provízie u affiliate propagácie na webe pre tohoto partnera zostanú nezmenené. 

Novinka: Program Terms API pro partnery
Aby spolupráca fungovala efektívne, partneri majú ľahký prístup ku všetkým informáciám vrátane výšky základných provízií, špeciálnej výšky jednorázových propagácií, ktoré platia pre určitý druh alebo online kanál propagácie alebo sadzieb Situational Commissioning ponúkaných inzerentmi. Nové Program Terms API od cj.com umožňuje partnerom zistiť v reálnom čase všetky podrobnosti o nastavení provízií s inzerentmi. Úplné špecifikácie nájdete na Developer Portal. Radi Vám ukážeme, ako CJ pokračuje v uľahčovaní prístupu cez API k dátam, funkciám a ďalším reportom.

Zdroj: CJ.com

The website is operated by webon.cz