Použite API CJ pre získanie zľavových kódov | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (pondelok - piatok: 8:30-17:30)
Aktuální články

Použite API CJ pre získanie zľavových kódov

tag

Pred časom ste sa mohli dočítať v článku Ako nájsť zľavové kupóny shopov v affiliate sieti CJ. Teraz by sme na túto možnosť naviazali pokračovaním pre získanie zľavových kódov skrz API CJ.

Pred časom ste sa mohli dočítať v článku Ako nájsť zľavové kupóny shopov v affiliate sieti CJ. Teraz by sme na túto možnosť naviazali pokračovaním pre získanie zľavových kódov skrz API CJ.

Prvý krok: Získanie vývojarského kľúča

Tento kľúč použijete v podstate na úrovni hesla, pre získanie prístupu k API. Najprv pôjdete na api.cj.com. Tam zadáte e-mail a heslo, pomocou ktorého sa prihlasujete do publisherského účtu v CJ (úroveň oprávnenia Superuser). Po odoslaní kliknutím na „Submit“ sa zobrazí vývojársky kľúč a zároveň príde následne na zadaný e-mail.

Druhý krok: Príprava hlavičky

Hlavička by mala obsahovať „Authorization: tu zadať vývojársky kľúč“. Pokiaľ si prístup k API teraz chcete vyskúšať, môžete použiť add-on pre Firefox Modify Headers.

Tretí krok: Zadanie správnej URL

V momente, kedy máte zaistené použitie kľúča v hlavičke, môžete pristúpiť k zostaveniu URL, ktorú následne zadáte v rámci testu v tomto článku normálne do prehliadača (pri použití Modify Headers pôjde o Firefox). Jej štruktúra je špecifická a pomocou pridávania rôznych parametrov umožňuje vyfiltrovať presne tie informácie/záznamy, ktoré hľadáte.

Pre ukážku v tomto článku nás budú zaujímať zľavové kódy inzerentov, v ktorých programoch sme so svojim účtom zapojení. Zároveň si povieme, že na jednej strane chceme vidieť iba 5 záznamov a pozrieme sa na „stranu“ č.2. Štruktúra výslednej URL potom vyzerá nasledujúcim spôsobom:

https://linksearch.api.cj.com/v2/link-search?website-id=7474903&promotion-type=coupon&advertiser-ids=joined&records-per-page=5&page-number=1

Teraz si rozoberieme význam jednotlivých použitých parametrov. Nabehnutím kurzoru na konkrétnu časť linku vyššie, sa zobrazí pomocník.

  • website-id=7474903 obsahuje ID konkrétneho webu v CJ
  • promotion-type=coupon vyfiltruje iba linky označené ako kupón
  • advertiser-ids=joined vyfiltruje iba linky affiliate programov, v ktorých je daný web zapojený
  • records-per-page=5 obmedzí počet zobrazení linkov na 5
  • page-number=2 určí, ktorá "strana" bude zobrazená
  • link-type=text link parameter by vyfiltroval iba textové linky
  • promotion-end-date=ongoing boli by vrátené iba kupóny bez časového obmedzenia platnosti, takýchto ale veľa nebude a preto nedošlo v rámci príkladu k využitiu

Rovnakým spôsobom by sme mohli vyfiltrovať aj kódy pre programy, v ktorých nie sme zapojený (notjoined) a to ako pre české tak aj zahraničné affiliate programy.

V prípade cielenia na väčšie množstvo programov bude bez špecifikovania počtu záznamov na stránke zobrazený iba zlomok z nich. Je preto dôležité tento údaj špecifikovať, alebo podľa potreby prejsť na ďalšiu stránku pomocou parametru page-number.

Štvrtý krok: Zorientovanie sa vo feede

Z feedu sa dozviete mnoho informácií o danom linku a teda aj kupóne. Najdôležitejší bude samozrejme názov programu (advertiser name), kategórie (category), link (clickUrl), popis (description), názov linku (link-name), doba platnosti (promotion-start-date, promotion-end-date), samotný zľavový kód (coupon-code) a provízia v danom programe (sale-commission).

Ukážku je vidieť na obrázku nižšie:

Vyskúšajte si získanie zľavových kódov prostredníctvom API CJ!

Detailnejšie informácie o jednotlivých parametroch môžete získať v support centre CJ – vyžaduje prihlásenie.

[:]

The website is operated by webon.cz