Lacoste získava kľúčovú výhodu spoluprácou s obsahovými partnermi po svojom prechode do siete CJ.com | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (pondelok - piatok: 8:30-17:30)
Uncategorized @sk

Lacoste získava kľúčovú výhodu spoluprácou s obsahovými partnermi po svojom prechode do siete CJ.com

2

Značka Lacoste si vybrala sieť CJ.com k tomu, aby navrhla a uskutočnila škálovateľnú affiliate stratégiu, zameranú na budovanie image špičkovej značky pre získanie zákazníkov luxusného tovaru.

Stručné výsledky:

Počas 6 mesiacov od spustenia programu v sieti CJ, značka Lacoste dosiahla:

  • 60% nárast aktívnych affiliate partnerov celkovo.

  • Do programu sa zapojilo dvakrát viac obsahových partnerov.

  • Prebehlo o 33 % viac kampaní s obsahovými partnermi, k tomu pomohla veľká propagácia v online médiách.

  • 28 % návštev na stránkach Lacoste prostredníctvom affiliate, priviedli obsahoví partneri

  • Obsahoví partneri zvýšili konverzie zákazníkov v pomere o viac ako 32 %, než je priemer programu.

 

Zadanie:
Po výberovom riadení affiliate siete si značka Lacoste vybrala CJ.com ako svoju affiliate sieť, aby ešte viac podporila image značky.
CJ vytvoril premyslenú a efektívnu migráciu partnerov, ktorá zahŕňala strategicky načasované kampane pred spustením Affiliate programu.
Značka Lacoste dostala možnosť využiť inovatívne spôsoby ako zacieliť na zákazníkov kupujúcich za plnú cenu a zvlášť mala záujem o prístup ku kľúčovým obsahovým partnerom cj.com. Túto spoluprácu ich predcházdajúca sieť neponúkala.

Hlavné body:
Cieľ 1: Rast príjmov z affiliate programov prostredníctvom spolupráce s partnermi, zodpovedajúca vízia a poslanie značky

Tým CJ poskytol značke Lacoste program Content Certified, ktorý im umožnil okamžitý prístup k unikátnej obsahovej sieti s viac než 2 000 špičkovými influencermi a obsahovými stránkami.
Pre zaistenie mediálneho pokrytia a propagácie od infuencerov, tím CJ používa svoj vlastný nástroj na akvizíciu, ktorý sleduje správanie užívateľov, hľadá správne publikum z kľúčových obsahových stránok a infuencerov pre cieľovú skupinu značky Lacoste, čo smerovalo tiež ku spolupráci s online časopismi ako Esquire, Men’s Journal a Golf Digest.

Tím CJ využíva možnosť automaticky nastaviť lepšie sadzby provízií pre vybrané kategórie produktov k tomu, aby získal pokrytie na špičkových weboch. Naposledy bola táto možnosť použitá v kategórií obuv, k naviazaniu spolupráce a zaistenie propagácie od módnych arbitrov ako sú SoleLinks a SneakerShouts.

Použité riešenia CJ: Content Certified Network, Item Based Commissioning, Placements Marketplace, Content Expertise 

Cieľ 2: Zefektívnenie kampaní, založených na dátach v affiliate programe značky Lacoste
Tím CJ dodáva každý týždeň podrobné predikované prognózy, aby poskytol presné odkady výkonu ohľadom očakávaných investícií do affiliate programu.
Vyplatenie provízie podľa typu partnera a druhu propagácie umožňuje tímu CJ starostlivo vybrať ku spolupráci zo sub-siete konkrétne obsahové stránky zodpovedajúce poslaniu značky a tým aj zaistiť úspory nákladov prostredníctvom efektívnej investície.
Tím CJ analyzuje rozdiely v konkurencieschopnosti a publík partnera pomocou Data Science a používa výsledky k odhaľovaniu príležitostí k spolupráci s obsahovými partnermi.
Použité řiešenia CJ: PID Commissioning, Data Science, Content Expertise

Ďalšie informácie o spolupráci s Lacoste v sieti CJ získate na adrese CJ_Lacoste@cj.com alebo sa môžete priamo pripojiť do programu prostredníctvom rozhrania affiliate siete CJ.com.

Zdroj: CJ.com

The website is operated by webon.cz