CJ Insights | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (pondelok - piatok: 8:30-17:30)
VIVnetworks

CJ Insights

insight

CJ v októbri 2018 predstavil tzv. CJ Insights. Ponúka prehľady kľúčových ukazateľov výkonnosti, rozhranie v lokálnom jazyku a možnosť zobrazenia agregovaných výsledkov, naprieč všetkými účtami publishera alebo inzerenta. V neposlednom rade reporty umožňujú jednoducho porovnať výkon s predchádzajúcim, užívateľom zvoleným obdobím.

V rámci CJ Insights sú prehľadnou formou prezentované nasledujúce metriky za zvolené obdobie:

  • Počet preklikov
  • Počet akcií (predaje alebo leady)
  • Priemerná konverzná miera
  • Zarobené provízie
  • Generované tržby
  • Priemerná hodnota objednávky
  • Analýza zárobkov so zobrazením podielu výkonnostných a jednorazových bonusov

Vizuálna prezentácia je vo forme dashboardu zloženého z widgetov, vzťahujúcich sa k jednotlivým metrikám a všetko je doplnené o grafy. Okrem súhrnných výsledkov, je možné  u každého widgeta zobraziť detail podľa inzerenta (v tomto kontexte označovaný ako „partner“), affiliate odkazu alebo webovej stránky, cez ktorú k propagácií dochádza. Detailné prehľady obsahujú mimo iné informáciu o poradí z hľadiska výkonnosti a percentuálnej zmene oproti predchádzajúcemu obdobiu.

CJ Insights nepodporuje prehliadač Internet Explorer. Pre použitie teda prosím použite iný prehliadač (napr. Google Chrome alebo Firefox)

Prístup do rozhrania

CJ Insights je možné otvoriť priamo z rozhrania Vášho účtu v CJ, kde je odteraz novou položkou v hlavnom menu. Alternatívne môžete navštíviť priamo insights.cj.com. Prihlasovacie údaje sú zhodné s tými do štandardného rozhrania.

Lokalizácia

Rozhranie sa automaticky zobrazuje v jazyku, ktorý má užívateľ nastavený na úrovni prehliadača ako primárny. Je teda možné reporty prehliadať v češtine, poľštine a ďalších jazykoch.

Pokiaľ používate Google Chrome, nápovedu pre zmenu jazyka prehliadača nájdete tu.
Jednoducho pôjdete do nastavenia prehliadača, kde v sekcií Advanced > Languages v prípade potreby zmeníte poradie jazykov podľa Vašich preferencií.

Možnosti nastavenia

Zobrazenie účtu v reportoch

Reporty je možné zobraziť pre viac účtov naraz. Ak máte v CJ iba jeden účet, budú údaje v reportoch automaticky z tohto účtu. Pokiaľ však máte účtov v CJ viac a máte ich prepojené (v CJ Account Manager po kliknutí na meno užívateľa v pravom hornom rohu zvolíte Login Manager a použijete tlačítko „Add Linked Account“, pre ktorý následne zadávate prihlasovacie údaje), budete musieť vo filtroch po pravej strane zvoliť jeden alebo viac účtov, pre ktoré chcete reporty zobraziť.

Môžete samozrejme použiť aj filtrovanie podľa partnera alebo affiliate odkazu, pokiaľ poznáte ich ID (CID partnera alebo AID odkazu).

Čiastky v reportoch budú automaticky prepočítané do jednotnej meny, podľa vašej voľby.

Mena

Pokiaľ zvolíte inú menu, než v ktorej je vedený váš účet v CJ, dôjde automaticky k prepočtu priemerným kurzom za vami zvolené obdobie

Ku konverzií mien je používané API Oanda.com.

Obdobie

Pre zobrazenie reportov je samozrejme možné zvoliť konkrétny časový úsek, za ktorý sa budú údaje v prehľadoch zobrazovať. Zároveň môžete zvoliť aj predchádzajúce obdobie, pre porovnanie výsledkov a vyhodnotenie rastu.

Pre zobrazenie reportov bez porovnania s predchádzajúcim obdobím je možné v rámci výberu obdobia zvoliť typ zrovnania „žiadne“.

Časová zóna

V rámci CJ Insights je automaticky použitá časová zóna, podľa nastavenia prehliadača užívateľa. Zmena je možná priamo v rozhraní CJ Insights, v sekcií Settings (v ponuke po ľavej strane).

Toto je zmenou oproti štandardnému rozhraniu CJ (CJ Account Manager), ktorý používa fixne pacifickú časovú zónu (PDT), bez možnosti individuálnej zmeny. Na to je nutné pamätať pri porovnávaní dát z CJ Insights a štandardným rozhraním.

The website is operated by webon.cz