Ako využívať E-mailové databázy partnerov v propagácií Inzerenta v Affiliate programe | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (pondelok - piatok: 8:30-17:30)
VIVnetworks

Ako využívať E-mailové databázy partnerov v propagácií Inzerenta v Affiliate programe

pexels-photo-38892

Jednou z možností propagácie v našej affiliate sieti je aj e-mailing.

Jednou z mnoho možností propagácie v našej affiliate sieti je aj e-mailing. Partner propaguje prostredníctvom rozosielania reklamných e-mailov inzerenta, jeho produkty či služby. Privádza návštevníka na webové stránky inzerenta pomocou reklamných prvkov – bannerov či textových odkazov. Inými slovami, nevydáva sa za inzerenta, ale propaguje ho. Tieto e-maily rozosiela na kontakty z vlastnej e-mailingovej databázy s potvrdenými súhlasmi prihlásených užívateľov zasielať obchodné zdelenia tretích strán. Taktiež partner musí byť schopný preukázať, že tento súhlas obdržal priamo od kontaktov v databáze a nie inak.

V našej affiliate sieti je pravidlo, že newsletter, ktorý sa rozosiela, musí byť vždy dopredu schválený. Všetky rozoslania, ktoré sú spojené s affiliate, samozrejme musia splňovať všetky zákonné náležitosti e-mailingu:

  • V každom e-maily musí mať odberateľ možnosť odhlásenia z odberu (a to jednoduchou metódou nevyžadujúcou prihlásenie),
  • Odosielateľ nesmie skrývať svoju identitu,
  • E-mail musí byť označený ako obchodné oznámenie

Pokiaľ partner nesplní tieto požiadavky je okamžite vyradený z programu a sú mu zmazané všetky jeho nevyplatené provízie zo všetkých programov v CJ, kde je zapojený. Môže to teda byť vážne mnoho peňazí a aj jeho celý mesačný zárobok. Dôvodom je, že takto porušil samotné podmienky CJ, preto stratí provízie za všetky aktivity v CJ.

Vo veľa programoch je e-mailing pre partnerov zakázaný, to však neznamená, že nie je možné sa dohodnúť s inzerentom alebo správcom programu na podmienkach, za akých je možné spolupracovať s e-mailingovým partnerom. Týmto obecným zákazom je myslené, že sa tak nesmie diať bez vedomia inzerenta.

The website is operated by webon.cz