Ako sa v CJ.com vypočítavajú výkonnostné bonusy? | VIVnetworks.com
+420 734 447 050 (pondelok - piatok: 8:30-17:30)
VIVnetworks

Ako sa v CJ.com vypočítavajú výkonnostné bonusy?

incentives

Nevyznáte sa vo výkonnostných bonusoch, ktoré mnoho inzerentov ponúka vo svojich programoch? Neviete ako sa počítajú, či vám nejaké prináležia alebo ako sú vyplácané? Potom je tento článok určený práve vám.

Hromadia sa nám otázky, ako je to vlastne s výkonnostnými bonusmi, ktoré vo svojich programoch mnoho inzerentov aplikuje. Vďaka tomu sme si uvedomili, že sme o výkonnostných bonusoch vlastne nikdy ucelene neinformovali, za čo sa veľmi ospravedlňujeme. Nie je to s nimi úplne jednoduché, a preto sme pre vás pripravili tento manuál:

Čo je to výkonnostný bonus?

Výkonnostné bonusy (angl. Performance Incentives) znamenajú zvýšenie vašej odmeny (provízie) na základe realizovaného výkonu. Takéto bonusy môžete nájsť napríklad v programoch Answear, Allianz, Geekshop, Parfemy-Elnino a ďalších…

Ako zistím, či je v programe zavedený výkonnostný bonus?

Informáciu o bonuse nájdete v základnom popise programu a je vždy uvedená aj v Program Terms:

Na čo je bonus naviazaný?

Hranica pre získanie bonusu je zvyčajne nastavená ako:

  • počet objednávok, ktoré je potrebné  priviesť e-shopu v danom mesiaci (napr. Parfemy-elnino)
  • celková hodnota objednávok (napr. Answear)
  • celková hodnota realizovaných provízií (táto možnosť nie je aktuálne aktívna v žiadnom českom ani slovenskom programe)

Ako to funguje?

  • BOD 1: Výkonnostný bonus sa počíta pre každý kalendárny mesiac zvlášť! Nie je to teda tak, že keď dosiahnete hranicu pre výkonnostný bonus, už navždy budete mať vyššiu províziu. Každý 1. deň v mesiaci začínate zase od nuly a musíte sa snažiť znova dosiahnuť daný limit pre vyplatenie bonusu.
  • BOD 2: Zvýšená provízia vám prináleží za to obdobie, v ktorom ste dosiahli limit pre jej získanie. Napríklad v programe Answear je vyššia provízia nastavená od úrovne hodnoty privedených objednávok 100 000 CZK  za kalendárny mesiac. Ak teda dosiahnete napríklad v júli tržbu v tomto programe 120 000 CZK, prináleží vám vyššia provízia z týchto 120 000 CZK.

 

Ako sa to počíta?

Pokračujme príkladom s firmou Answear. Štandardná provízia v tomto programe je 8%. Ak privediete v kalendárnom mesiaci (júl) objednávky v hodnote 100 000 CZK a viac, patrí vám miesto 8% provízia 10%.

Proces výpočtu je nasledovný:

Za svoje objednávky privedené Answearu v júli, povedzme že majú celkovú hodnotu 120 000 CZK bez DPH, sa vám počíta odmena 8% (túto výšku provízie uvidíte vo svojich reportoch pri jednotlivých júlových transakciách). Zatiaľ teda máte na účte v CJ 9 600 CZK (120 000 * 0,08).

Všetky objednávky musia ešte prejsť schvaľovacím procesom, ktorý v prípade Answearu trvá 60 kalendárnych dní. Finálnu sumu schválených júlových transakcií budete vy aj CJ poznať až 29.9. (transakcie z 31.7. môžu byť totiž stornované až do 29.9.). Až potom sa ide CJ pozrieť, či to, čo vám po stornách v CJ zostalo, stále zodpovedá podmienke pre získanie výkonnostného bonusu.

Povedzme, že ste mali šťastie 🙂 a žiadna z transakcií vám nebola vystornovaná. V tom prípade máte aj teraz na účte čiastku prevyšujúcu limit pre výpočet bonusu a CJ vám v tejto chvíli dopočíta zvyšné 2% z 120 000 CZK. V transakčnom reporte sa vám behom pár dní objaví nová transakcia nazvaná Performance Incentive a provízia z nej bude mať hodnotu 2 400 CZK (120 000 * 0,02). Súčet oboch čiastok 9 600 CZK a 2 400 CZK dáva dokopy vašu zvýšenú províziu 10%, ktorú ste dosiahli vďaka prekonaniu limitu pre výkonnostný bonus.

Kedy bude bonus vyplatený?

O tom, kedy vám bude bonus pripočítaný na váš účet, rozhoduje to, akú formu schvaľovania transakcií má inzerent nastavenú. Vo väčšine programov nájdete tzv. Standard Locking Period, čo znamená, že inzerent má právo transakcie z daného mesiaca stornovať do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Performance Incentives sa vám potom dopočítajú o mesiac neskôr.

Príklad:

Všetky transakcie za júl budú schválené do 10. augusta. V druhej polovici augusta dostanete štandardnú výplatu provízií (bez bonusu). Performance Incentives sa dopočítajú počas druhej polovice augusta a vyplatené budú v septembrovej výplate.

Niektorí inzerenti majú dobu na schválenie transakcií predĺženú až na 60 kalendárnych dní. Pri 60-dennom schvaľovaní sú transakcie z 1.7. schvaľované do 30.8., transakcie z 2.7. do 31.8. atď. Posledné transakcie z júla (z 31.7.) sú teda schvaľované až 29.9. Až potom sa dopočítavajú Performance Incentives a až následne sú vyplatené na váš účet. Vzniká tu trochu dlhšie oneskorenie, avšak všetko funguje automaticky a nemusíte sa báť, že by sa na vás zabudlo, alebo že by ste o svoje bonusy prišli.

Informáciu o tom, aký systém schvaľovania objednávok daný inzerent má, nájdete vždy v Program Terms:

PRÍKLAD – ŠTANDARD

PRÍKLAD – 60 DNÍ

Kde sa môžem pozrieť, či sa mi pripočítal nejaký bonus?

Na to, či máte vo svojom účte za uplynulé obdobie pripočítané nejaké výkonnostné bonusy sa môžete pozrieť v záložke Reports – Transaction. Ako Action Type vyberte Performance Incentives, nastavte si obdobie, ktoré vás zaujíma a kliknite na button Run Report.

Ak vám boli pripočítané nejaké výkonnostné bonusy za dané obdobie, uvidíte ich v zozname, ktorý sa vám zobrazí.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa výkonnostných bonusov, neváhajte nás kontaktovať na podpora@vivnetworks.com

 

The website is operated by webon.cz