Lacoste zyskuje korzyści ze współpracy z wydawcami kontektowymi po przejściu do sieci CJ.com | VIVnetworks.com Sp. z o.o.
+48 537 673 915 (Poniedziałek - Piątek: 8:30–17:30)
VIVnetworks

Lacoste zyskuje korzyści ze współpracy z wydawcami kontektowymi po przejściu do sieci CJ.com

Marka Lacoste wybrała sieć CJ.com do zaprojektowania i wdrożenia skalowalnej strategii afiliacyjnej mającej na celu budowanie wizerunku marki oraz pozyskania nowych klientów .

Krótkie wyniki:
W ciągu 6 miesięcy od uruchomienia programu w sieci CJ marka Lacoste osiągnęła:

  • 60% wzrost ogólnej liczby aktywnych wydawców affiliacyjnych
  • Do programu dołączyło dwa razy więcej wydawców kontentowych.
  • Kampanii z wydawcami kontentowymi było 33% więcej, czemu pomogła duża promocja w mediach internetowych.
  • 28% wizyt w Lacoste za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych pochodziło od wydawców kontentowych .
  • Wydawcy kontentowi zwiększyli liczbę konwersji  o ponad 32% powyżej dotychczasowej średniej programu.

Zadanie:
Po przetagu sieci afiliacyjnych marka Lacoste wybrała CJ.com jako swoją sieć afiliacyjną w celu dalszej promocji wizerunku marki. CJ przeprowadził przemyślaną i skuteczną migrację wydawców, która obejmowała strategiczne kampanie czasowe przed uruchomieniem programu afiliacyjnego. Marka Lacoste otrzymała możliwość skorzystania z innowacyjnych sposobów docierania do kupujących i była szczególnie zainteresowana dostępem do kluczowych kontentwych wydawców cj.com. Ich poprzednia sieć nie oferowała takiej współpracy.

Najważniejsze punkty:
Cel 1: Zwiększanie przychodów z programów afiliacyjnych poprzez współpracę z wydawcami, zgodnie z wizją i misją marki.

Zespół CJ zapewnił marce Lacoste program Content Certified, który dał im natychmiastowy dostęp do unikalnej sieci wydawczej z ponad 2000 najbardziej wpływowymi influencerami i kontentowcami. Aby zapewnić relacje w mediach i promocję ze strony influencerów, zespół CJ wykorzystuje własne narzędzie do pozyskiwania danych do śledzenia zachowań użytkowników, znajdowania odpowiednich odbiorców z kluczowych stron z treścią oraz influencerów docelowych dla Lacoste.  Udało się również umówić na współpracy z magazynami internetowymi, takimi jak Esquire, Men's Journal and Golf Digest. Zespół CJ wykorzystuje możliwość automatycznego ustawiania lepszych stawek prowizji dla wybranych kategorii na stronie, aby uzyskać jak najlepsze pokrycie na stronach. Ostatnio opcja ta była używana w kategorii obuwia do współpracy i promocji ze stronami modowymi, takimi jak SoleLinks i SneakerShouts.
Zastosowane rozwiązania CJ: Content Certified Network, Item Based Commissioning, Placements Marketplace, Content Expertise
Cel 2: Usprawnienie kampanii opartych na danych w programie affiliacyjnym marki Lacoste.

Co tydzień zespół CJ dostarcza szczegółowe przewidywane analizy, aby zapewnić i oszacować wydajność oraz koszty programu affiliacyjnego. Wypłacanie prowizji w zależności od rodzaju wydawcy i rodzaju promocji pozwala zespołowi CJ na staranny dobór konkretnych wydawców kontentowych do współpracy z podsieciami i dopasowanie do odpowiadającej misji marki. Tym samym zapewnia oszczędność kosztów poprzez efektywną inwestycję. Zespół CJ analizuje różnice w konkurencyjności i odbiorcach wydawcy za pomocą Data Science i wykorzystuje wyniki do określenia możliwości współpracy z wydawcami kontentowymi.

Zastosowane rozwiązania CJ: PID, Data Science, Content Expertise

Aby uzyskać więcej informacji na temat współpracy z Lacoste w sieci CJ, można się kontaktować pod CJ_Lacoste@cj.com lub dołączyć do programu bezpośrednio poprzez interfejs afiliacyjny CJ.com.

The website is operated by webon.cz