CPS – Cost per Sale

CPS (Cost per Sale) oznacza opłatę za sprzedaż. Dotyczy modelu, w którym reklamodawca przyznaje wydawcy wynagrodzenie lub prowizję bezpośrednio za zrealizowaną sprzedaż.

Blog afiliacyjny VIVnetworks.com

Wszystkie artykuły z bloga