Ako zistiť štatistiky affiliate programu?

V účte CJ v záložke Reports je možné zistiť  štatistiky k výkonnosti affiliate programu i informácie k vykonaným transakciám.


Performance report dáva prehľad o výkonnosti, a to podľa celého affiliate programu, jednotlivých publisherov, webových stránok, linkov, produktov atď. V prehľade sú, okrem hodnoty objednávok a z nich vypočítaných provízií, uvedené dáta ako počet predajov, položiek, klikov, impresií a z toho vypočítané ukazovatele CR, CTR, CPM a EPC.


Transaction report zobrazuje informácie o všetkých vykonaných transakciách, teda kedy boli vykonané, cez akú webovú stránku, cez akého Publisher a aký reklamný prvok uskutočnili, aká bola ich hodnota, koľko z tejto hodnoty pripadne Publisherovi ako provízia a koľko činí CJ poplatok.


Spoločné stĺpce v oboch reportoch sú tieto:

  • Sale Amount - ukazuje hodnotu objednávky
  • Publisher Commission - provízie pre partnerov, vypočítané z hodnoty objednávky
  • CJ FEE - poplatok pre CJ, ktorý sa štandardne vypočíta ako 30% z provízie partnerom, minimálne ale tento poplatok činí 7,50 EUR za objednávku
  • Advertiser Commissions - znamená, koľko inzerent platí celkovo, teda je to súčet stĺpcov Publisher Commission a CJ fee

Affiliate blog VIVnetworks.com

Shrnutí 2019: spuštění Ruska a baltských zemí, otevření kanceláří v Bratislavě, Bukurešti a Budapešti, 100% nárůst obratu!!!

"V roce 2019 jsme ve VIVnetworks.com oslavili 10 let existence a budování největší veřejné affiliate sítě v Čechách a na Slovensku. Když jsme v roce 2009 začínali, nedovedl jsem si ani ve snu představit, kde budeme za 10 let," říká Robert Studený, COO a zakladatel VIVnetworks.com. Přečtěte si jeho shrnutí roku 2019.

Celý článek
Všechny články z blogu