Ako zistiť štatistiky affiliate programu?

V účte CJ v záložke Reports je možné zistiť  štatistiky k výkonnosti affiliate programu i informácie k vykonaným transakciám.


Performance report dáva prehľad o výkonnosti, a to podľa celého affiliate programu, jednotlivých publisherov, webových stránok, linkov, produktov atď. V prehľade sú, okrem hodnoty objednávok a z nich vypočítaných provízií, uvedené dáta ako počet predajov, položiek, klikov, impresií a z toho vypočítané ukazovatele CR, CTR, CPM a EPC.


Transaction report zobrazuje informácie o všetkých vykonaných transakciách, teda kedy boli vykonané, cez akú webovú stránku, cez akého Publisher a aký reklamný prvok uskutočnili, aká bola ich hodnota, koľko z tejto hodnoty pripadne Publisherovi ako provízia a koľko činí CJ poplatok.


Spoločné stĺpce v oboch reportoch sú tieto:

  • Sale Amount - ukazuje hodnotu objednávky
  • Publisher Commission - provízie pre partnerov, vypočítané z hodnoty objednávky
  • CJ FEE - poplatok pre CJ, ktorý sa štandardne vypočíta ako 30% z provízie partnerom, minimálne ale tento poplatok činí 7,50 EUR za objednávku
  • Advertiser Commissions - znamená, koľko inzerent platí celkovo, teda je to súčet stĺpcov Publisher Commission a CJ fee

Affiliate blog VIVnetworks.com

Retailers boost affiliate marketing sales on Black Friday 2019: almost 160 million CZK in revenue

The pre-Christmas madness called Black Friday is slowly becoming a tradition in the Czech Republic, as well as online shopping in general. By using the right online marketing tools, retailers can significantly increase their revenue. One of these tools is affiliate marketing - and the results of this year's Black Friday campaigns of the retailers in the largest affiliate network in Czech Republic and Slovakia, are in.

Full article
More articles