Čo znamenajú v reporte skratky CR, CTR, CPM a EPC?

Jedná sa o ukazovatele výkonnosti a tu je ich vysvetlenie:

  • CR (conversion rate) - koľko ľudí nakúpi = sales / clicks [%]
  • CTR (click through rate) - koľko ľudí klikne na reklamu = clicks / impressions [%]
  • CPM (cost per mile) - cena za tisíc zobrazení reklamy = publisher commission / impressions * 1000 [eur]
  • EPC (earnings per click) - cena za sto klikov = publisher commission / clicks * 100 [eur]

Affiliate blog VIVnetworks.com

Retailers boost affiliate marketing sales on Black Friday 2019: almost 160 million CZK in revenue

The pre-Christmas madness called Black Friday is slowly becoming a tradition in the Czech Republic, as well as online shopping in general. By using the right online marketing tools, retailers can significantly increase their revenue. One of these tools is affiliate marketing - and the results of this year's Black Friday campaigns of the retailers in the largest affiliate network in Czech Republic and Slovakia, are in.

Full article
More articles