Čo znamenajú v reporte skratky CR, CTR, CPM a EPC?

Jedná sa o ukazovatele výkonnosti a tu je ich vysvetlenie:

  • CR (conversion rate) - koľko ľudí nakúpi = sales / clicks [%]
  • CTR (click through rate) - koľko ľudí klikne na reklamu = clicks / impressions [%]
  • CPM (cost per mile) - cena za tisíc zobrazení reklamy = publisher commission / impressions * 1000 [eur]
  • EPC (earnings per click) - cena za sto klikov = publisher commission / clicks * 100 [eur]

Affiliate blog VIVnetworks.com

Good news for the Affiliate marketing

In the flood of bad news associated with the pandemy, there is some good news for the affiliate marketing. Why is the affiliate on the rise and taking the place of other paid advertising? Why do affiliate partners earn more? And finally, what's the good news for VIVnetworks.com and their business?

Full article
More articles