Защита на личните данни

Нашата основна цел е да ви бъдем партньор в света на афилиейт маркетинга. С настоящото искаме да ви уверим, че обработваме лични ви данни с необходимата грижа и в съответствие с действащото законодателство и че ги защитаваме във възможно най-голяма степен, съответстваща на техническото ниво на наличните ресурси.

Ние сме VIVnetworks.com ООД (ЕИК 28957733, Записано в търговски регистър към Общински съд в Прага, раздел С, вложка 155807).

Вашата лична информация се е оказала в нашата база данни по силата на нашето афилиейт сътрудничество. Ще я използваме в продължение на 3 години, за да ви изпращаме бюлетини. Работим с автоматизиран анализ, благодарение на който можем да ви предложим персонализирано съдържание.

Имате право на достъп до своите данни, право на обяснение, както и други права и ако смятате, че ние не използваме вашата лична информация, по гореописаният начин, свържете се с нас и поискайте конкретни подробности.

За допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нашия служител по защита на данните.

Свържете се с нашият DPO - dpo@vivnetworks.com

Благодарим ви! 

Екипът на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Lacoste създава ключови партньорства със създатели на съдържание след прехода си към CJ Affiliate

Lacoste избра CJ Affiliate за планирането и изпълнението на многопластова стратегия, целяща да утвърди имиджа ѝ на марка от висок клас и да привлече повече потребители на луксозни стоки.

цялата статия
Афилиейт блог на VIVnetworks.com