CR - Conversion Rate

CR  e процентът от посетителите на сайта, които извършват желаното от рекламодателя действие, обикновено поръчка. Изчислява се като броят поръчки се раздели на общия брой кликове.

При моделът „плащане за продажба“ (CPC), процентът на реализация, заедно с размера на комисионните и средния процент на реализация, е определящ фактор за възможните доходи на партньора. Той зависи от рекламодателя, не от партньора. Висок процент на реализация на практика означава, че рекламодателят умее да превръща потребителите, който партньорът му изпраща, в клиенти.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Lacoste създава ключови партньорства със създатели на съдържание след прехода си към CJ Affiliate

Lacoste избра CJ Affiliate за планирането и изпълнението на многопластова стратегия, целяща да утвърди имиджа ѝ на марка от висок клас и да привлече повече потребители на луксозни стоки.

цялата статия
Афилиейт блог на VIVnetworks.com