Правила за промотиране или за какво да внимаваме

Тук ще намерите основните правила, които трябва да следвате, за да гарантирате, че вашият профил отговаря на условията за промотиране в CJ и е в съответствие с изискванията на рекламодателите.

       

Актуален профил

Важно условие за успешното сътрудничеството е пълна прозрачност по отношение на използваните промоционални методи. Ако нямате правилно попълнен профил с актуална информация за това, какво правите и по какъв начин, това може да доведе не само до проблеми с рекламодателите, но и до деактивиране на вашият профил.

Актуализирането на профила и списъка на промоционалните методи е лична отговорност на всеки партньор. Ако искате да работите с даден рекламодател, трябва да обясните, поне приблизително, по какъв начин смятате да го правите. Това е необходимо, защото в много от програмите използването на определени методи за промотиране е ограничено или забранено.

Софтуер и технология

Смятате ли да създавате или да използвате мобилни апликации и разширения за браузър, за да промотирате рекламодателите? Ако е така, за вас автоматично важи “Software Policy” на CJ.

Най-важни са следните три точки:

  • Трябва ясно да е заявено в профила, че използвате апликация или разширение. Ако използвате подобни методи, не забравяйте в “Account > Network Profile” да отбележите "Software/Technology" като метод за промотиране.
  • Вашето разширение или апликация трябва да бъде одобрено от CJ, преди да започнете да го предлагате на клиентите. CJ трябва да има осигурен достъп до всички версии на разширението или апликацията - включително старите, които вече не се използват, за да се гарантира, че отговарят на дадените правила.
  • В момента, в който клиент кликне на чужд афилиейт линк, вашето разширение не бива да позволява да се изтриват „бисквитките“ на предишния партньор и да ги заменя с ваши, нито да пренасочва клиента

Не на последно място трябва да имате предвид, че освен ограниченията от CJ, всеки рекламодател може да има собствени ограничения, описани в условията на програмата. Тоест, някои от рекламодателите може изцяло да забраняват използването на разширения на браузър.

Ако използвате или планирате да използвате разширение за браузър, първо прегледайте правилата и условията на рекламодателите и актуализирайте профила си, включително използваните методи за промоция.

Network Quality

Отделът Network Quality (NQ) гарантира, че партньорите се придържат към условията на CJ.

Ако получите молба от NQ да обясните някаква своя дейност, да актуализирате профила си или коригирате поведение, което противоречи на правилата на CJ или на някое от условията на рекламодателя, реагирайте незабавно. Ако не го направите ви заплашва деактивиране.

Придържайте се към правилата и ще си осигурите безпроблемно сътрудничество с рекламодателите в мрежата на CJ.

       

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Lacoste създава ключови партньорства със създатели на съдържание след прехода си към CJ Affiliate

Lacoste избра CJ Affiliate за планирането и изпълнението на многопластова стратегия, целяща да утвърди имиджа ѝ на марка от висок клас и да привлече повече потребители на луксозни стоки.

цялата статия
Афилиейт блог на VIVnetworks.com