CPC – Cost per Click

CPC (Cost Per Click) značí platbu za kliknutie. V tomto prípade tak platí inzerent partnerovi odmenu iba za kliknutie na jeho odkaz. Jedná sa o model typický pre systémy ako Google AdWrods alebo Zoznam Sklik.

Odmena za jedno kliknutie je u CPC typicky podstatne nižšia ako celková odmena v prípade CPS. To z toho dôvodu, že spravidla iba časť preklikov vedie k reálnemu nákupu. Je tak preto potrebné zvyčajne priviesť viac návštevníkov, aby došlo k realizácii jednej objednávky. Pre orientačné porovnanie odmeny v prípade CPC a CPS, by sme museli vydeliť províziu u CPS priemerným počtom kliknutí, ktorý pripadá na jednu objednávku.

Affiliate blog VIVnetworks.com

Zobraziť všetky články