Čo znamenajú v reporte skratky CR, CTR, CPM a EPC?

Jedná sa o ukazovatele výkonnosti a tu je ich vysvetlenie:

  • CR (conversion rate) - koľko ľudí nakúpi = sales / clicks [%]
  • CTR (click through rate) - koľko ľudí klikne na reklamu = clicks / impressions [%]
  • CPM (cost per mile) - cena za tisíc zobrazení reklamy = publisher commission / impressions * 1000 [eur]
  • EPC (earnings per click) - cena za sto klikov = publisher commission / clicks * 100 [eur]

Affiliate blog VIVnetworks.com

CJ Insights

CJ v októbri 2018 predstavil tzv. CJ Insights. Ponúka prehľady kľúčových ukazateľov výkonnosti, rozhranie v lokálnom jazyku a možnosť zobrazenia agregovaných výsledkov, naprieč všetkými účtami publishera alebo inzerenta. V neposlednom rade reporty umožňujú jednoducho porovnať výkon s predchádzajúcim, užívateľom zvoleným obdobím.

Celý článok
Zobraziť všetky články