Jak a kdy probíhá daňové vyúčtování provizí?

Publisher obdrží na svůj email uvedený při registraci fakturu ze CJ (respektive ze společnosti CJ affiliate by Conversant – vlastník CJ) na částku, která mu již byla vyplacena, a to 10. den následujícího měsíce, kdy byly peníze odesílány na bankovní účet partnera.

Affiliate blog VIVnetworks.com

Všechny články z blogu