Jak převést partnera do nových podmínek

V menu vyberte Manage Publishers kliknete na každého vybraného partnera, otevře se Vám nové okno, kde úplně dole dáte Replace a vyberete nově vytvořené Program Terms. Publisher bude po sedmi dnech automaticky převeden do nových podmínek, pokud tak neučiní sám ručně dříve.

Affiliate blog VIVnetworks.com

Všechny články z blogu