Implementace affiliate programu v CJ

SHRNUTÍ:

Základní implementace zahrnuje pixel pro měření konverzí a retargetingové kontejnery CJ. Dále je třeba připravit produktový feed, díky kterému budete mít možnost stanovit individuální provize pro konkrétní produkty. V neposlední řadě je pak třeba se připravit na zamítání neplatných objednávek, které je vhodné provádět importem korekčního souboru do CJ a to nejlépe automatizovaně.

Obsah

TRACKING PIXEL

Pixel je nutné implementovat pro řádné měření konverzí. Pixel je třeba umístit na děkovací stránku, zobrazenou zákazníkovi po dokončení objednávky. Pixel umístěte to „těla“ stránky. Tzn. v HTML mezi tag <BODY> a </BODY>. Nasazení můžete taktéž jednoduše provést přes Google Tag Manager nebo obdobný nástroj.

V pixelu jsou zahrnuty 2 typy parametrů: statické a dynamické. Statické parametry jsou v rámci daného pixelu neměnné a typicky se vztahují k identifikaci daného účtu a akce. Dynamické parametry obsahují údaje o konkrétní objednávce.

Parametry

StatickéDynamické
containerTagIdID kontejneruOIDID objednávky
CIDID účtu v CJITEMxID produktu
TYPEID akce / pixeluAMTxJednotková cena produktu bez DPH
CURRENCYMěnaQTYxPočet produktů v objednávce
  SKUŘetězec ID produktů v objednávce oddělených čárkami
  PRQTYŘetězec počtu produktů v objednávce oddělených čárkami
  OAMTCelková hodnota objednávky bez DPH
  COUPON (volitelný)Obsahuje znění slevového kódu
  DISCOUNT (volitelný)Snižuje hodnotu celé objednávky o danou slevu
  CJEVENTID události / prokliku předané ze CJ v parametru cjevent v URL.

Pozn. ID produktů je nutné posílat do pixelu stejná, jako budete mít uvedené u daného produktu v produktovém katalogu / XML feedu!

Vzorec pro výpočet celkové hodnoty objednávky

OAMT = (AMT1 * QTY1 + AMT2 * QTY2 + … + AMTn * QTYn) - DISCOUNT

Ukázka pixelu:

<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="https://www.kdukvh.com/tags/c?containerTagId=XXXX&CID=XXXXXXX&TYPE=XXXXXX&OID={IDobjednávky}&ITEMx={IDproduktu}&AMTx={JednotkováCenaProduktu}&QTYx={MnožstvíProduktu}&COUPON={CouponCode}&CURRENCY=CZK&SKU={IDproduktu}&PRQTY={MnožstvíProduktu}&OAMT={CelkováCenaObjednávky}&CJEVENT={CJeventID}" name="{NázevAkce}"></iframe>

Hondota pro parametr CJEVENT

Hodnotu, kterou je třeba použít pro parametr CJEVENT v pixelu, CJ předává automaticky v parametru “cjevent“ v URL po příchodu zákazníka přes affiliate odkaz. Tato hodnota je unikátní pro daný proklik.

Ukázka:
http://example.com/?cjevent=XXXXXXX

Hodnotu cjevent (v příkladu výše jako “XXXXXXX”), je třeba si uložit do vlastní cookie, která bude mít platnost větší nebo rovnu platnosti cookie stanovené v podmínkách programu. Doporučujeme nastavit platnost nezávisle na podmínkách programu na 120 dní (maximum nastavitelné v podmínkách programu v CJ), aby při případné změně podmínek programu v CJ nebylo nutné zasahovat do trackingu.

Hodnota cjevent v cookie inzerenta by se musí aktualizovat pokaždé, když přijde zákazník se cjevent parametrem.

Příklad:

Po prokliku přes affiliate odkaz přišel zákazník na http://example.com/some/category?cjevent=1234abcd a udělal objednávku číslo ABC123456 s použitím slevového kódu na dopravu zdarma se zněním “dopravazdarma”.

Produkt č. 1Produkt č. 2
Yurbuds Focus 100 (Black)s.Oliver pánská kostkovaná košile L modrá
ITEM ID: 715893001ITEM ID: 799874002
Cena s DPH: 599 CZKCena s DPH: 999 CZK
Cena bez DPH: 495.04 CZKCena bez DPH: 825.62 CZK
Počet: 1 ksPočet: 2 ks

Je třeba aby se dynamické hodnoty promítly do pixelu tak, aby výsledek byl následující:

<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="https://www.kdukvh.com/tags/c?containerTagId=1234&CID=1234567&TYPE=654321&OID=ABC123456&ITEM1=715893001&AMT1=495.04&QTY1=1&ITEM2=799874002&AMT2=825.62&QTY2=2&COUPON=dopravazdarma&CURRENCY=CZK&SKU=715893001,799874002&PRQTY=1,2&OAMT=2146.28&CJEVENT=1234abcd" name="Example.com_itemsale"></iframe>

Statické hodnoty jsou v rámci příkladu smyšlené a pro Váš reálný účet budou odlišné!

Výpočet celkové hodnoty obejdnávky:

OAMT = AMT1 * QTY1 + AMT2 * QTY2

OAMT = 495.04 * 1 + 825.62 * 2 = 2146.28

RETARGETINGOVÉ KONTEJNERY

Retargetingové kontejnery umožňují propagaci specializovanými partnery. Partnerům, se kterými budete chtít na této bázi spolupracovat CJ umístí do kontejnerů potřebné pixely / scripty. K implementaci z vaší strany tedy dochází pouze jednou, o vše ostatní se pak již postará CJ.

Existují 4 typy kontejnerů se zaměřením na 4 typy podstránek:

 1. Obecné
 2. Detaily produktů
 3. Košík
 4. Děkovací stránka po dokončení objednávky

V případě bodu 4. (děkovací stránky) jsou parametry pro retargeting již zakomponovány do standardního trackingu.

Pravidla pro implementaci:

 • Implementujte pouze 1 relevantní kontejner na konkrétní stránku. Tzn. ten který se nejvíce hodí - postupovat od nejdetailnějšího k obecnějším.
 • Je nezbytné dodržovat konzistentnost při předávání ID produktů. ID produktu se nesmí v průběhu nákupu měnit!
 • Místo žlutě vyznačených částí je třeba dynamicky doplňovat náležité hodnoty. Závorky jsou uvedeny jen v rámci ukázek pro vyznačení dynamicky měnících se hodnot a při implementaci nemají být použity.

Retargeting product container

Měl by být implementován na všechny produktové stránky. Obsahuje hodnoty, které je třeba dynamicky doplňovat. Statické je pouze ID kontejneru.

Ukázka
<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.tqlkg.com/tags/r?containerTagId=XXXX&SKU={Product-ID}&PRICE={Price of Product}&CATEGORY={Category Name}&CATID={Category ID}&BRAND={Brand}&RELATED={Related Product-IDs}" name="{NázevInzerenta}_product"></iframe>

Hodnoty:

SKUID daného produktu. Identické s ID uvedeným ve feedu. Pouze alfanumerické znaky.
PRICECena daného produktu. Maximálně 2 desetinná čísla a pro oddělení desetinných míst použít “.” Nesmí být zahrnována měna ani žádný dodatečný kód a znaky.
CATEGORYMusí odpovídat obsahu tagu z produktového feedu v CJ.
CATIDVOLITELNÝ PARAMETR: ID dané kategorie, kam produkt patří. Jen alfanumerické znaky.
BRANDVOLITELNÝ PARAMETR: Název značky produktu. Jen alfanumerické znaky.
RELATEDVOLITELNÝ PARAMETR: ID produktů, které mají vztah k danému produktu. Oddělovat čárkami a zahrnout pouze alfanumerické znaky.

Retargeting cart container

Integrace pro všechny stránky v košíku, které obsahují informace vztahující jakékoli produktové informace. Pokud dochází např. jen k volbě platební metody, není nutné kontejner na stránku zahrnovat.

Ukázka
<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.awltovhc.com/tags/r?containerTagId=XXXX&SKU={Product-IDs}&PRQTY={Product Quantities}" name="{NázevInzerenta}_cart"></iframe>

Hodnoty:

SKUID daného produktu. Identické s ID uvedeným ve feedu. Pouze alfanumerické znaky.
PRQTYŘetězec počtu produktů v objednávce oddělených čárkami. (Integer values)

Retargeting visit container

Integrace na všechny obecné stránky běžně dostupné z internetu. Zejména homepage, kategorie, podkategorie atd. Do kontejneru se neposílají žádné dynamické hodnoty.

Ukázka:
<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.awltovhc.com/tags/r?containerTagId=XXXX" name="{NázevInzerenta}_visit"></iframe>

Poznámky k retarget. kontejenrům

Veškeré domény CJ podporují jak HTTP tak HTTPS. Ve všech kontejnerech je proto možné nastavit protokol dle potřeby. Pokud má být HTTPS použito napříč celým webem, zavčas nás prosím informujte.

PRODUKTOVÝ FEED PRO CJ

Produktový feed je důležitý zejména z toho důvodu, že díky němu můžete navázat různou výši provize pro různé produkty / kategorie produktů.

Dodatečné benefity jsou následující: rozšířené reporty, produktové widgety, partenři si mohou vygenerovat feed přímo z rozhraní CJ.

CJ akceptuje produktový feed v Google specifikaci. Detaily o náležitostech struktury feedu produktů najdete zde.

V řadě případů je možné použít Google feed, který již aktuálně používáte a není třeba pro CJ vytvářet zvláštní feed. Výjimkou jsou případy, kdy má inzerent specifické požadavky na nastavení provizí podle určitých provizních kategorií. V takovém případě může být nutné k produktům uvést do feedu název odpovídající provizní kategorie.

Oficiální dokumentaci CJ v angličtině naleznete zde. Především pak v sekci “Product Feed Specification”.

V minulosti CJ podporoval pouze feedy podle vlastní specifikace. Tato historická verze feedů přestane být podporována v polovině roku 2019 a je proto třeba aby všichni inzerenti i partneři do té doby přešli na využívání feedu podle specifikace od Googlu. Z toho důvodu se zde uvedené informace týkají již pouze dlouhodobě podporované specifikace feedu, nikoli legacy verze.

Základy:

ID PRODUKTŮ:

Základním pravidlem je, že ID produktů ve feedu, musí být shodná s těmi ID produktů předávanými do pixelu při objednávce. To je důležité pro správné nastavení provizí. Toto platí napříč celou implementací: pokud máte více ID pro stejný produkt, buďte konzistentní a používejte pro CJ všude pro jeden produkt jedno ID.

VARIANTY:

Pokud máte samostatné ID pro každou variantu produktu, je vhodné uvést do feedu varianty jako samostatné položky. Dané produkty pak budou mít společné item_group_id.

Toto souvisí hlavně s předchozím tématem, konkrétně jaká ID používáte pro měření konverzí. Pokud je to samostatné varianty, udělejte ve feedu varianty samostatně. Pokud ale používáte pro tracking CJ nějaké nadřazené ID, shodné pro všechny varianty produktu, zahrňte všechny varianty do jedné položky / produktu.

VYPRODANÉ ZBOŽÍ:

Položky, které nejsou v nabídce označte ve feedu, že nejsou skladem, ale ponechejte je tam po alespoň po délku platnosti cookie. Jinak by nemuselo být jasné přiřazení provizí.

Parametry

PovinnéDoporučné
IDID produktugoogle_product_categorynázev nebo ID kategorie definované podle specifikace
titlenázev produktuproduct_typenadřazené kategorie definované inzerentem, oddělené “>”
descriptionpopisimage_linkURL obrázku
linkURL produktuadditional_image_linkURL dalšího obrázku
availabilitydostupnost (in stock, out of stock, preorder)sale_pricecena po slevě
pricecena před slevouage_groupvěková kategorie (newborn, infant, toddler, kids, adult)
brandznačkacolorbarva
gtinUPC / EAN / ISBN / … (pokud není mpn)genderpohlaví
mpnID přiřazené výrobcem (pokud není gtin)materialmateriál
conditionstav (new, refurbished, used)patternvzor
shippingcena dopravysizevelikost
  size_typestřih (regular, petite, plus, big and tall, maternity)
  size_systemsystém měr (US, UK, EU, DE, ...
  item_group_idID sdružující varianty
  custom_label_0-4pole s volitenými informacemi
    

Pro detaily se prosím podívejte na originální dokumentaci, kde je mimo jiné uveden i seznam některých zde nezahrnutých nepovinných elementů.

 

Přestože google_product_category není povinný parametr ve smyslu, že by jeho nezahrnutí způsobilo nemožnost importu feedu do CJ, měl by být pokud možno vždy zahrnut a to se správnou hodnotou. Pro partnery jde o cennou informaci a umožní jim lépe propagovat inzerenta.

Další doporučené parametry, které by měly být pokud možno vždy jako určité minimum zahrnuty, jsou výše zvýrazněny tučně.

Provizní skupiny

Při nastavení programu v CJ je možné (ručně) vytvořit seznamy / skupiny produktů, kterým pak bude možné přiřadit odlišné výše provizí. Doplnění produktů do těchto seznamů probíhá tak, že se zvolí, které z následujících polí ve feedu bude k zařazení do seznamů produktů použito:

 • google_product_category
 • product_type
 • custom_label_0
 • custom_label_1
 • custom_label_2
 • custom_label_3
 • custom_label_4

Pro přiřazení k určité provizní kategorii lze použít pouze jeden z výše uvedených parametrů. Není možné nastavení provádět pomocí více parametrů naráz. Tzn. pokud vyberete např. google_product_category, použije se pro nastavení u všech produktů ve feedu.

Každý produkt může být v daný moment pouze v jednom seznamu produktů.

Ceny

Ceny ve feedu je třeba uvádět včetně DPH, jelikož ceny ve feedu nemají vliv na výpočet provizí.

Omezení přístupu

Přístup k feedu je možné omezit vybrané skupině partnerů. Inzerent tak má kontrolu nad tím, kdo má k feedu přístup a kdo nikoli.

Způsob importu

Preferovaná metoda importu feedu do CJ je CJ SFTP. Pokud jste schopni předávat feed přes SFTP, je to vhodnější alternativa, jelikož k aktualizaci dojde do 5 minut od importu.

Pokud preferujete pouze poskytnout URL, na které bude váš feed umístěn, je to možné, ale ze strany CJ bude stahován maximálně jedenkrát za den. Pokud se dostupnost a ceny vašich produktů často mění, doporučujeme proto použít CJ SFTP, jelikož jen tak zajistíte, že produktové informace které jsou partnerům skrze CJ k dispozici budou maximálně aktuální.

KOREKCE NEPLATNÝCH OBJEDNÁVEK

Pro očištění objednávek o vratky, neuhrazené objednávky atp., je nutné takto neplatné objednávky stornovat. Pokud korekce nebudou provedeny, po určité době se transakce uzamkne a provize bude partnerovy vyplacena.

Doba, po kterou lze korekce provádět se liší v závislosti na nastavení programu a existují zde 2 možnosti:

 1. Standardní cyklus: Korekce objednávek jsou dělat je možné dělat do 10. dne následujícího měsíce. Např. objednávky vzniklé v srpnu, je možné upravovat a stornovat pouze do 10. září (včetně).

  Objednávky je možné o jeden měsíc prodloužit. To v praxi znamená, že je možné vzít objednávky např. z 31.8. a prodloužit je, díky čemuž nedojde k jejich uzamčení a vyplacení po 10.9., ale až po 10.10.

  POSTUP: K 10. dni v měsíci udělat korekce za měsíc předchozí a tam, kde se stav objednávky ještě může změnit na neplatnou, provést prodloužení.

 2. Vlastní cyklus: Je možné nastavit lhůtu, po kterou bude možné objednávky korektovat, na 0-60 dní od dne realizace objednávky.

  V rámci vlastního schvalovacího cyklu není možné objednávky prodlužovat.

  POSTUP: Ideální je proces zautomatizovat a zpřístupnit CJ denně aktualizovaný korekční soubor. V takovém případě je minimum pro cyklus počet dní, které má zákazník na vrácení objednávky. Pokud chcete korekce provádět manuálně, 1x za měsíc, je třeba mít nastavený cyklus na 45-60 dní, abyste měli jistotu, že neprojde nějaká objednávka, která by se mohla změnit na neplatnou.

Struktura korekčního souboru

Zpravidla se jedná o CSV soubor. Existuje ale i možnost použít XML.

Korekční soubor má tyto náležitosti:

 • ZÁHLAVÍ: Obsahuje identifikační údaje účtu a daného typu importu.
 • TĚLO: Obsahuje samotné korekce. Co řádek, to jedna objednávka.

Hodnoty v korekčním souboru:

CIDID účtu v CJ
SUBIDID pro daný import
ENCODINGKódování korekčního souboru (např. UTF-8)
REASONDůvod zamítnutí. Hodnoty: OTHER, CC, UQL, CSSO, DUPO, RETRN
OIDID objednávky
ITEMxID daného produktu
QTYxPočet kusů daného produktu, které zákazník vrátil, nevyzvedl, ...
IDID korekce. Není třeba měnit. Může být totožné pro všechny transakce. Typicky “ID000”

Důvody zamítnutí:

 • CC: Invalid credit card
 • UQL: Unqualified lead
 • CSSO: Cannot ship/sold out
 • DUPO: Duplicate order
 • RETRN: Returned merchandise.
 • OTHER: None of the above.

Pokud není dostupná informace o důvodu, použijte “OTHER”.

Obecný příklad:

&CID=XXXXXX
&SUBID=XXXXXXXXX
&ENCODING=UTF-8
OTHER,,OID1,ITEM1;-QTY1,ID000
OTHER,,OID2,ITEM1;-QTY1;;ITEM2;-QTY2,ID000
OTHER,,OID3,ITEM3;-QTY3,ID000

Pokud stornujeme více položek v jedné objednávce, oddělujeme je “;;”.

Konkrétní příklad:

Objednávka ABC111: Stornujeme 2x produkt 799874003

Objednávka ABC222: Stornujeme 1x produkt 715893001 a 3x produkt 623875003

Objednávka ABC333: Stornujeme 1x produkt 623875003

&CID=123456
&SUBID=789456153
&ENCODING=UTF-8
OTHER,,ABC111,799874003;-2,ID000
OTHER,,ABC222,715893001;-1;;623875003;-3,ID000 OTHER,,ABC333,623875003;-1,ID000

Pokud by např. v objednávce ABC111 byl produkt 799874003 x3, kdy dva bychom stornovali, zůstala by partnerovi provize za jeden produkt, který zákazník zaplatil a nevrátil.

Logika lze vyjádřit následujícím způsobem:

“OTHER,,ABC222,715893001;-1;;623875003;-3,ID000”
=
“Z neznámých / jiných důvodů snižujeme u objednávky číslo ABC222 počet produktů s ID 715893001 o 1 kus a produktů s ID 623875003 o 3 kusy. ID korekce bude ID000.”

Import korekčního souboru do CJ

Korekční soubor lze CJ předat následujícími metodami:

 • Email: Typicky používáno pro manuální provádění korekcí
 • Client HTTP/HTTPS
 • CJ FTP: Vhodné pro automatizaci
 • Client FTP

Metoda: EMAIL (nejpoužívanější)

CSV soubor se zašle na import@datatransfer.cj.com. Tělo mailu i předmět zůstanou prázdné.

Metoda: CJ SFTP (doporučená)

Obdržíte přístupové údaje na server, kam umístíte korekční soubor.

Metoda: Client HTTP/HTTPS

Stačí poskytnout URL, na které bude korekční soubor dostupný. CJ pak 1x za den korekční soubor vezme z daného umístění a provede korekce.

Pokud chcete generování a import korekčního souboru automatizovat, doporučujeme využít CJ SFTP. Při importu přes SFTP nebo email se korekce projeví do několika minut (cca 10). Pokud by si CJ musel stahovat soubor sám z vámi určené URL, stane se tak maximálně 1x za den.

 

Affiliate blog VIVnetworks.com

„S tímom ľudí projekt vždy posuniete ďalej ako s 'one man show',“ říká zakladatel Kombo.sk

V online marketingu se pohybuje od roku 2011 a před dvěma lety založil portál Kombo.sk, který je dnes jedním z nejúspěšnějších affiliate portálů na Slovensku. Na 14. Affiliate konferenci Peter Chodelka prozradí, jak lze vybudovat silnou značku a dosáhnout úspěchu za relativně krátkou dobu. Na rozběhnutí affiliate projektu je podle něj ještě stále vhodný čas, proto jsme se ho zeptali, jaké principy jsou podle něj pro úspěch v affiliate klíčové.

Celý článek
„E-shopy nejčastěji řeší atribuci přes 'last click', to ale není ideální řešení,“ říká Martin Faith z Roivenue

"Last click" není pro hodnocení affiliate partnerů podle něj spravedlivý, posun k data driven atribuci ale není nutností pro každý e-shop. Kolik e-shopů ji dnes používá a kdy má její implementace smysl? Rozhovor nám poskytl Martin Faith, který jako konzultant s nástrojem Roivenue pomáhá zlepšovat online podnikání a orientaci v interních a marketingových datech výkonnostním i mediálním agenturám a e-commerce firmám. Těšit se můžete už teď na jeho přednášku na 5. Affiliate konferenci v Bratislavě.

Celý článek
Všechny články z blogu