IMPLEMENTACE PRO AFFILIATE PROGRAM V CJ

SHRNUTÍ:

Základní implementace zahrnuje pixel pro měření konverzí a retargetingové kontejnery CJ. Dále je třeba připravit produktový feed, díky kterému budete mít možnost stanovit individuální provize pro konkrétní produkty. V neposlední řadě je pak třeba se připravit na zamítání neplatných objednávek, které je vhodné provádět importem korekčního souboru do CJ a to nejlépe automatizovaně.

Obsah

TRACKING PIXEL

Pixel je nutné implementovat pro řádné měření konverzí. Pixel je třeba umístit na děkovací stránku, zobrazenou zákazníkovi po dokončení objednávky. Pixel umístěte to „těla“ stránky. Tzn. v HTML mezi tag <BODY> a </BODY>. V pixelu jsou zahrnuty 2 typy parametrů: statické a dynamické. Statické parametry jsou v rámci daného pixelu neměnné a typicky se vztahují k identifikaci daného účtu a akce. Dynamické parametry obsahují údaje o konkrétní objednávce.

Parametry

StatickéDynamické
containerTagIdID kontejneruOIDID objednávky
CIDID účtu v CJITEMxID produktu
TYPEID akce / pixeluAMTxJednotková cena produktu bez DPH
CURRENCYMěnaQTYxPočet produktů v objednávce
  SKUŘetězec ID produktů v objednávce oddělených čárkami
  PRQTYŘetězec počtu produktů v objednváce oddělených čárkami
  OAMTCelková hodnota objednávky bez DPH
  COUPON (volitelný)Obsahuje znění slevového kódu
  DISCOUNT (volitelný)Snižuje hodnotu celé objednávky o danou slevu

Pozn. ID produktů je nutné posílat do pixelu stejná, jako budete mít uvedené u daného produktu v produktovém katalogu / XML feedu!

Ukázka pixelu:

<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="https://www.kdukvh.com/tags/c?containerTagId=XXXX&CID=XXXXXXX&TYPE=XXXXXX&OID={IDobjednávky}&ITEMx={IDproduktu}&AMTx={JednotkováCenaProduktu}&QTYx={MnožstvíProduktu}&COUPON={CouponCode}&CURRENCY=CZK&SKU={IDproduktu}&PRQTY={MnožstvíProduktu}&OAMT={CelkováCenaObjednávky}" name="Mall_itemsale"></iframe>

Příklad:

Objednávka číslo ABC123456 s použitím slevového kódu na dopravu zdarma se zněním “dopravazdarma”.

Produkt č. 1Produkt č. 2
Yurbuds Focus 100 (Black)s.Oliver pánská kostkovaná košile L modrá
ITEM ID: 715893001ITEM ID: 799874002
Cena s DPH: 599 CZKCena s DPH: 999 CZK
Cena bez DPH: 495.04 CZKCena bez DPH: 825.62 CZK
Počet: 1 ksPočet: 2 ks

Je třeba aby se dynamické hodnoty promítly do pixelu tak, aby výsledek byl následující:

<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="https://www.kdukvh.com/tags/c?containerTagId=1234&CID=1234567&TYPE=654321&OID=ABC123456&ITEM1=715893001&AMT1=495.04&QTY1=1&ITEM2=799874002&AMT2=825.62&QTY2=2&COUPON=dopravazdarma&CURRENCY=CZK&SKU=715893001,799874002&PRQTY=1,2&OAMT=2146.28" name="Mall_itemsale"></iframe>

Statické hodnoty jsou v rámci příkladu smyšlené a pro Váš reálný účet budou odlišné!

Výpočet celkové hodnoty obejdnávky:

OAMT = AMT1 * QTY1 + AMT2 * QTY2

OAMT = 495.04 * 1 + 825.62 * 2 = 2146.28

RETARGETINGOVÉ KONTEJNERY

Retargetingové kontejnery umožňují propagaci specializovanými partnery. Partnerům, se kterými budete chtít na této bázi spolupracovat CJ umístí do kontejnerů potřebné pixely / scripty. K implementaci z vaší strany tedy dochází pouze jednou, o vše ostatní se pak již postará CJ.

Existují 4 typy kontejnerů se zaměřením na 4 typy podstránek:

 1. Obecné
 2. Detaily produktů
 3. Košík
 4. Děkovací stránka po dokončení objednávky

V případě bodu 4. (děkovací stránky) jsou parametry pro retargeting již zakomponovány do standardního trackingu.

Pravidla pro implementaci:

 • Implementujte pouze 1 relevantní kontejner na konkrétní stránku. Tzn. ten který se nejvíce hodí - postupovat od nejdetailnějšího k obecnějším.
 • Je nezbytné dodržovat konzistentnost při předávání ID produktů. ID produktu se nesmí v průběhu nákupu měnit!
 • Místo žlutě vyznačených částí je třeba dynamicky doplňovat náležité hodnoty. Závorky jsou uvedeny jen v rámci ukázek pro vyznačení dynamicky měnících se hodnot a při implementaci nemají být použity.

Retargeting product container

Měl by být implementován na všechny produktové stránky. Obsahuje hodnoty, které je třeba dynamicky doplňovat. Statické je pouze ID kontejneru.

Ukázka
<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.tqlkg.com/tags/r?containerTagId=XXXX&SKU={Product-ID}&PRICE={Price of Product}&CATEGORY={Category Name}&CATID={Category ID}&BRAND={Brand}&RELATED={Related Product-IDs}" name="Mall_product"></iframe> Hodnoty:
SKUID daného produktu. Identické s ID uvedeným ve feedu. Pouze alfanumerické znaky.
PRICECena daného produktu. Maximálně 2 desetinná čísla a pro oddělení desetinných míst použít “.” Nesmí být zahrnována měna ani žádný dodatečný kód a znaky.
CATEGORYMusí odpovídat obsahu tagu z produktového feedu v CJ.
CATIDVOLITELNÝ PARAMETR: ID dané kategorie, kam produkt patří. Jen alfanumerické znaky.
BRANDVOLITELNÝ PARAMETR: Název značky produktu. Jen alfanumerické znaky.
RELATEDVOLITELNÝ PARAMETR: ID produktů, které mají vztah k danému produktu. Oddělovat čárkami a zahrnout pouze alfanumerické znaky.

Retargeting cart container

Integrace pro všechny stránky v košíku, které obsahují informace vztahující jakékoli produktové informace. Pokud dochází např. jen k volbě platební metody, není nutné kontejner na stránku zahrnovat.

Ukázka
<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.awltovhc.com/tags/r?containerTagId=XXXX&SKU={Product-IDs}&PRQTY={Product Quantities}" name="Mall_cart"></iframe> Hodnoty:
SKUID daného produktu. Identické s ID uvedeným ve feedu. Pouze alfanumerické znaky.
PRQTYŘetězec počtu produktů v objednváce oddělených čárkami. (Integer values)

Retargeting visit container

Integrace na všechny obecné stránky běžně dostupné z internetu. Zejména homepage, kategorie, podkategorie atd. Do kontejneru se neposílají žádné dynamické hodnoty.

Ukázka:
<iframe height="1" width="1" frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.awltovhc.com/tags/r?containerTagId=XXXX" name="Mall_visit"></iframe>

Poznámky k retarget. kontejenrům

Veškeré domény CJ podporují jak HTTP tak HTTPS. V všech konrejnerech je proto možné nastavit protokol dle potřeby. Pokud má být HTTPS použito napříč celým webem, zavčas nás prosím informujte.

PRODUKTOVÝ FEED PRO CJ

Produktový katalog CJ je důležitý zejména z toho důvodu, že díky němu můžete navázat různou výši provize pro různé produkty / kategorie produktů.

Dodatečné benefity jsou následující: rozšířené reporty, produktové widgety, partenři si mohou vygenerovat feed přímo z rozhraní CJ.

Základy:

ID PRODUKTŮ:

Základním pravidlem je, že SKU (ID produktů) ve feedu, musí být shodná s těmi ID produktů předávanými do pixelu při objednávce. To je důležité pro správné nastavení provizí. Toto platí napříč celou implementací: pokud máte více ID pro stejný produkt, buďte konzistentní a používejte pro CJ všude pro jeden produkt jedno ID.

VARIANTY:

Pokud máte samostatné ID pro každou variantu produktu, je vhodné uvést do feedu varianty jako samostatné položky.

Toto souvisí hlavně s předchozím tématem, konkrétně jaká ID používáte pro měření konverzí. Pokud je to samostané varianty, udělejte ve feedu varinaty samostatně. Pokud ale používáte pro tracking CJ nějaké nadřazené ID, shodné pro všechny varianty produktu, zahrňte všechny parianty do jedné položky / produktu.

NÁLEŽITOSTI FEEDU:

Zpravidla se jedná o XML produktový feed, který budete mít umístěný na konkrétní URL, kde bude feed pro CJ přístupný. Každý feed musí obsahovat následující:

 • ENCODING
 • DOCTYPE
 • HEADER
 • PRODUKTY
NÁLEŽITOSTI FEEDU:

Položky, které nejsou v nabídce označte ve feedu, že nejsou skladem, ale ponechejte je tam po alespoň po délku platnosti cookie. Jinak by nemuselo být jasné přiřazení provizí.

ČASTÉ CHYBY:
 • Nezapomínat na DOCTYPE
 • Všechny tagy ve feedu je absolutně nezbytné mít malými písmeny!
 • Neuvedení povinných hodnot vede k ignorování položky systémem => nebude importována do CJ.

Parametry

PovinnéDoporučné
namenázev produktuconditionstav (NEW / USED)
keywordsklíčová slova oddělená čárkamimanufacturernázev výrobce
descriptionpopisadvertisercategorynadřazené kategorie oddělené “>”
skuID produktuupcUPC
buyurlURL produktuimageurlURL obrázku
availabledostupnost (YES / NO)instockskladem (YES / NO)
pricecena před slevousalepricecena po slevě
currencyměnawarrantyzáruka
  standardshippingcostcena dopravy
  thirdpartyidID produktu, nadřazené variantám, pokud existuje
  thirpartycategoryseznam variant oddělených čárkami
  authorpohlaví (MALE / FEMALE)
  artisthlavní materiál
  titlebarva
  labelvelikosti skladem oddělené čárkami: M,L,XL
  merchandisetypenázev provizní kategorie

Dodatečné vysvětlivky:

KEYWORDS: Slouží čistě pro účely interního vyhledávání. Lze např. použít kategorie oddělené čárkami.

AVAILABLE: Nastavení NO smaže produkt ze CJ.

SALEPRICE: Cena po slevě. Parametr by měl být přítomný pouze pokud nějaká sleva je.

STANDARDSHIPPINGCOST: Cena dopravy pro daný produkt.

THIRDPARTYCATEGORY: Maximálně 300 znaků, oddělovat čárkami.

Provizní skupiny

Při nastavení programu v CJ je možné (ručně) vytvořit seznamy / skupiny produktů, kterým pak bude možné přiřadit odlišné výše provizí. Doplnění produktů do těchto seznamů probíhá tak, že ve feedu uvedete název náležitého seznamu jako hodnotu do <merchandisetype> a produkt se při importu do seznamu zařadí.

Každý produkt může být v daný moment pouze v jednom seznamu produktů.

Příklad:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE product_catalog_data SYSTEM "http://www.jdoqocy.com/content/dtd/product_catalog_data_1_1.dtd">
<product_catalog_data>
<header>
<cid>123456</cid>
<subid>987654321</subid>
<processtype>OVERWRITE</processtype>
<aid>123789456</aid>
</header>
<!-- Příklad - varianta č.1 - nezlevněná barevná varianta s dopravou zdarma -->
<product>
<name>Tescoma džbán TEO 2,5 l</name>
<keywords>tescoma,džbán,sklo,plast</keywords>
<description>Tescoma džbán TEO 2,5 l - Vynikající pro přípravu a podávání chlazených i horkých nápojů. Vyrobeno ze žáruvzdorného borosilikátového skla, víčko z kvalitního plastu. Vhodné do myčky. 3 roky záruka.</description>
<sku>646626.12</sku>
<buyurl>http://eshop.tescoma.cz/napoje/priprava-caje-a-kavy-konvice/teo/646626-12-dzban-teo-2-5-l-zluta</buyurl>
<available>YES</available>
<imageurl>http://www1.tescoma.com/images/zbozi/646626_12.jpg</imageurl>
<price>299.00</price>
<currency>CZK</currency>
<upc>8595028447705</upc>
<manufacturer>Tescoma</manufacturer>
<advertisercategory>Nápoje | Příprava čaje a kávy, konvice | TEO</advertisercategory>
<title>Žlutá</title>
<label>sklo</label>
<thirdpartyid>646626.00</thirdpartyid>
<thirdpartycategory>Žlutá,Oranžová,Červená,Zelená</thirdpartycategory>
<instock>YES</instock>
<condition>New</condition>
<standardshippingcost>0</standardshippingcost>
<warranty>3 roky</warranty>
<merchandisetype>Standard</merchandisetype>
</product>
<!-- Příklad - varianta č.2 - zlevněná barevná varianta s dopravou zdarma -->
<product>
<name>Tescoma džbán TEO 2,5 l</name>
<keywords>eshop,tescoma,vyrobeno,skla,plastu</keywords>
<description>Tescoma džbán TEO 2,5 l - Vynikající pro přípravu a podávání chlazených i horkých nápojů. Vyrobeno ze žáruvzdorného borosilikátového skla, víčko z kvalitního plastu. Vhodné do myčky. 3 roky záruka. </description>
<sku>646626.17</sku>
<buyurl>http://eshop.tescoma.cz/napoje/priprava-caje-a-kavy-konvice/teo/646626-12-dzban-teo-2-5-l-oranzova</buyurl>
<available>YES</available>
<imageurl>http://www1.tescoma.com/images/zbozi/646626_17.jpg</imageurl>
<price>299.00</price>
<saleprice>199.00</saleprice>
<currency>CZK</currency>
<upc>8595028447705</upc>
<manufacturer>Tescoma</manufacturer>
<advertisercategory>Nápoje | Příprava čaje a kávy, konvice | TEO</advertisercategory>
<title>Oranžová</title>
<label>sklo</label>
<thirdpartyid>646626.00</thirdpartyid>
<thirdpartycategory>Žlutá,Oranžová,Červená,Zelená</thirdpartycategory>
<instock>NO</instock>
<condition>New</condition>
<standardshippingcost>0</standardshippingcost>
<warranty>3 roky</warranty>
<merchandisetype>Discount</merchandisetype>
</product>
</product_catalog_data>

V příkaldu výše jsou varianty ve feedu jako samostatné položky / produkty. SKU vždy patří konkrétní variantě.

Kvůli větší přehlednosti pro partnery, je v rámci <thirdpartyid> uvedeno ID nadřazené všem varinatám daného produktu. V <thirdpartycategory> jsou jednotlivé varinaty vyjmenované, oddělené čárkami.

<title> zde obsahuje barvu produktu a <label> obsahuje hlavní materiál.

Aby bylo možné dát produkty individuální provize, je použit <merchandisetype>, ve kterém je uveden název skupiny produktů, na kterou bude navázána určitá výše provize.

Ceny ve feedu mohou být včetně DPH, jelikož ceny ve feedu nemají vliv na výpočet provizí.

KOREKCE NEPLATNÝCH OBJEDNÁVEK

Pro očištění objednávek o vratky, neuhraztené objednávky atp., je nutné takto neplatné objednávky stornovat. Pokud korekce nebudou provedeny, po určité době se transakce uzamkne a provize bude partnerovy vyplacena.

Doba, po kterou lze korekce provádět se liš ív závislosti na nastavení programu a existují zde 2 možnosti:

 1. Standardní cyklus: Korekce objednávek jsou dělat je možné dělat do 10. dne následujícího měsíce. Např. objednávky vzniklé v srpnu, je možné upravovat a stornovat pouze do 10. září (včetně).

  Objednávky je možné o jeden měsíc prodloužit. To v praxi znamená, že je možné vzít objednávky např. z 31.8. a prodloužit je, díky čemuž nedojde k jejich uzmačení a vyplacení po 10.9., ale až po 10.10.

  POSTUP: K 10. dni v měsíci udělat korekce za měsíc předchozí a tam, kde se stav objednávky ještě může změnit na neplatnou, provést prodloužení.

 2. Vlastní cyklus: Je možné nastavit lhůtu, po kterou bude možné objednávky korektovat, na 0-60 dní od dne realizace objednávky.

  V rámci vlastního schvalovacího cyklu není možné objednávky prodlužovat.

  POSTUP: Ideální je proces zautomatizovat a zpřístupnit CJ denně aktualizovaný korekční soubor. V takovém případě je minumum pro cyklus počet dní, které má zákazník na vrácení objednávky. Pokud chcete korekce provádět manuálně, 1x za měsíc, je třeba mít nastavený cyklus na 45-60 dní, abyste měli jistotu, že neprojde nějaká objednávka, která by se mohla změnit na neplatnou.

Struktura korekčního souboru

Zpravidla se jedná o CSV soubor. Existuje ale i možnost použít XML.

Korekční soubor má tyto náležitosti:

 • ZÁHLAVÍ: Obsahuje identifikační údaje účtu a daného typu importu.
 • TĚLO: Obsahuje samotné korekce. Co řádek, to jedna objednávka.

Hodnoty v korekčním souboru:

CIDID účtu v CJ
SUBIDID pro daný import
ENCODINGKódování korekčního souboru (např. UTF-8)
REASONDůvod zamítnutí. Hodnoty: OTHER, CC, UQL, CSSO, DUPO, RETRN
OIDID objednávky
ITEMxID daného produktu
QTYxPočet kusů daného produktu, které zákazník vrátil, nevyzvedl, ...
IDID korekce. Není třeba měnit. Může být totožené pro všechny transakce. Typicky “ID000”

Důvody zamítnutí:

 • CC: Invalid creadit card
 • UQL: Unqualified lead
 • CSSO: Cannot ship/sold out
 • DUPO: Duplicate order
 • RETRN: Returned merchandise.
 • OTHER: None of the above.

Pokud není dostupná informace o důvodu, použijte “OTHER”.

Obecný příklad:

&CID=XXXXXX
&SUBID=XXXXXXXXX
&ENCODING=UTF-8
OTHER,,OID1,ITEM1;-QTY1,ID000
OTHER,,OID2,ITEM1;-QTY1;;ITEM2;-QTY2,ID000
OTHER,,OID3,ITEM3;-QTY3,ID000

Pokud stornujeme více položek v jedné objednávce, oddělujeme je “;;”.

Konkrétní příklad:

Objednávka ABC111: Stornujeme 2x produkt 799874003

Objednávka ABC222: Stornujeme 1x produkt 715893001 a 3x produkt 623875003

Objednávka ABC333: Stornujeme 1x produkt 623875003

&CID=123456
&SUBID=789456153
&ENCODING=UTF-8
OTHER,,ABC111,799874003;-2,ID000
OTHER,,ABC222,715893001;-1;;623875003;-3,ID000 OTHER,,ABC333,623875003;-1,ID000

Pokud by např. v objednávce ABC111 byl produkt 799874003 x3, kdy dva bychom stornovali, zůstala by partnerovi provize za jeden produkt, který zákazník zaplatil a nevrátil.

Logika lze vyjádřit následujícím způsobem:

“OTHER,,ABC222,715893001;-1;;623875003;-3,ID000”
=
“Z neznámých / jiných důvodů snižujeme u objednávky číslo ABC222 počet produktů s ID 715893001 o 1 kus a produktů s ID 623875003 o 3 kusy. ID korekce bude ID000.”

Import korekčního souboru do CJ

Korekční soubor lze CJ předat následujícími metodami:

 • Email: Typicky používáno pro manuální provádění korekcí
 • Client HTTP/HTTPS: Vhodné pro automatizaci
 • CJ FTP: Vhodné pro automatizaci
 • Client FTP

Metoda: EMAIL

CSV soubor se zašle na import@datatransfer.cj.com. Tělo mailu i předmět zůstanou prázdné.

Metoda: Client HTTP/HTTPS

Stačí poskytnout URL, na které bude korekční soubor dostupný. CJ pak 1x za den korekční soubor vezme z daného umístění a provede korekce.

 

Affiliate blog VIVnetworks.com

Všechny články z blogu