Produktové feedy v CJ.com

Jestliže v rámci vašeho affiliate projektu chcete zpracovávat produkty z eshopů, se kterými v rámci affiliate sítě spolupracujete. budete potřebovat přístup k feedu jejich produktů, aby bylo možné zpracování a umístění feedů k vám na web zautomatizovat.

       

Typicky existují dvě varianty v jakém formátu eshopy produktové feedy poskytují a jakým způsobem se k nim jde dostat.

Feed na volně dostupné URL

Inzerent poskytne přímo URL, na které je dostupný XML feed s produkty. V případě klasických eshopů se pro CZ zpravidla jedná ve specifikaci podle Heureky.

Odkaz na feed bývá buď v detailu profilu inzerenta v CJ nebo ho poskytujeme na vyžádání konkrétním partnerům.

V takovém případě je na partnerovi, aby si upravil odkazy ve feedu na jeho affiliate odkazy. Za tímto účelem se můžete podívat na článek věnujícím se deeplinkům, kde je tato problematika popsána.

Feed exportovaný ze CJ

Inzerent provádí import informací o produktech přímo do CJ.com. Specifikace feedu je díky tomu přímo CJ.com a zcela se liší např. od výše zmiňované Heureky.

Kromě toho, že feed můžete mít dostupný z konkrétní URL, je zde zároveň možnost doručování přes FTP nebo případně i email. Výstupní formát zároveň záleží na tom, co si partner zvolí a může jit typicky o XML nebo CSV. Feed partner obdrží zkomprimovaný, v GZIP.

Výhodou je, že feed ze CJ je možné získat  přímo v CJ a není tak nutné si o něj psát manažerovi affiliate programu. Programy, které feed nabízejí poznáte podle ikony “P” (Products) v detailu programu.

Příklad (CJ.com Account Manager > Advertisers):

Ukázka identifikace inzerenta s produktovým feedem v CJ

Výstupní feed je již přizpůsoben konkrétnímu webu partnera, který si partner zvolí. Pokud tedy chcete feed využívat pro jeden web, není třeba upravovat affiliate odkazy.

Specifikace feedu ze CJ

Feed obsahuje následující základní informace:

namenázev produktu
keywordsklíčová slova oddělená čárkami
descriptionpopis produktu
skuID produktu
currencyměna
salepricecena po slevě
pricecena
buyurlURL produktu
imageurlURL produktu
advertisercategorykategorie v eshopu

V případě některých inzerentů je možné se setkat s dalšími elementy.

Nastavení exportu feedu

Pro zpřístupnění feedu je nutné provést prvotní nastavení v partnerském účtu v CJ. Proces nastavení zahrnuje následující kroky.

1) Vytvoření exportu

Přejděte do sekce “Account > Subscriptions” (“Účet > Subscriptions”) a použijte tlačítko “Create product export” (“Vytvořit export produktů”).

Account > Subscriptions

Ukázka tlačítka \"Create new export\"

2) Nastavení exportu>

V rámci nastavení je třeba zvolit:

 • Kontaktní email (Email Contact): Vyberete uživatele, kterému budou chodit emailem upozornění týkající se daného exportu.
 • Formát exportu (Export Format): Můžete si vybrat z řady formátů jako XML, CSV apod. Tato možnost ovlivňuje, jakou bude mít výstup strukturu. Pokud potřebujete klasický XML feed, zvolte XML.
 • Formát data (Date Format): Data (např. den, ke kterému končí nějaká nabídka) ve feedu budou buď ve formátu MM/DD/YYYY (např. 12/31/2018), nebo DD/MM/YYYY (např. 31/12/2018), podle toho jakou možnost zvolíte.
 • Webová stránka (Website): Vyberte web, na kterém budete produkty z feedu využívat. Affiliate odkazy budou ve feedu upraveny pro zvolené stránky. Pokud potřebujete feed používat v rámci více projektů, podívejte se na tomu věnující se sekci níže.
 • Název exportu dat (Name of Subscription): Libovolný název, kterým si v rozhraní pojmenujete daný export. Doporučujeme pro přehlednost zvolit stejný název, jako je název inzerenta, jehož feed se chystáte vyexportovat.
 • Potvrzení o doručení (Delivery Notifications): Určuje, jestli vám budou chodit notifikace při každé aktualizaci feedu. Pokud feed chcete mít dostupný na URL CJ (metoda CJ HTTP), nechte notifikace zapnuté minimálně do prvního vygenerování feedu, aby vám přišla emailem URL, na které je feed připraven.
 • Metoda transportu (Transport Method): V případě metod začínajících na “CJ”, si budete feed ze CJ aktivně stahovat. U ostatních metod CJ doručí feed např. přes FTP k vám na server, nebo vám ho zašle emailem. Pro přístup k feedu na určité URL CJ zvolte metody CJ HTTP.

Nastavení pro získání XML feedu dostupného na určité URL CJ:

Nastavení exportu pro XML feed přes CJ HTTP

3) Výběr feedu inzerenta

Z nabídky "Select a Catalog" vyberete inzerenty, pro které chcete feed v exportu mít. V nabídce se zobrazí pouze ti inzerenti, u kterých jste v programu přihlášeni a ještě pro ně nemáte žádný Export nastavený.

Výběr feedu jednoho nebo více inzerentů:

Ukázka volby katalogů pro export

Můžete vybrat jeden feed, více nebo dokonce všechny najednou. Pokud jste zvolili metody CJ HTTP, budou mít URL v sobě shodné ID exportu a všechny URL, na kterých jsou feedy umístěny, obdržíte napoprvé v jednom notifikačním emailu.

Ukázka vybraných katalogů pro export

V momentě, kdy máte feedy vybrané, klikněte na Uložit (Save).

Mezi exporty následně uvidíte novou položku s názvem, který jste zadali.

Ukázka nově vytvořeného exportu

4) Vygenerování hesla

Pokud si nastavujete první export a zvolili jste metodu CJ HTTP nebo CJ FTP/SFTP, budete pro přístup k feedu potřebovat heslo. To je možné vygenerovat až po vytvoření a nastavení prvního exportu s danou metodou.

Poté, co máte export vytvořený, objeví se v CJ v sekci “Account > Subscriptions” v pravém horním rohu tlačítko “Vytvořit nové HTTP heslo” (Create new HTTP password) - nebo FTP heslo, pokud jste zvolili CJ FTP/SFTP.

Ukázka odkazu pro vygenerování HTTP hesla

Po kliknutí na tlačítko ze CJ následně přijde email s přihlašovacími údaji na emailovou adresu, kterou máte v CJ uvedenou.

Ukázka emailu s vygenerovaným HTTP heslem:

Ukázka emailu s vygenerovaným heslem

Uživatelské jméno (Username) je vždy ID partnerského účtu v CJ.

5) Notifikace s URL exportu

Pokud jste zvolili jako metody transportu CJ HTTP, nemusí URL, na které bude feed umístěn, přijít okamžitě. K prvnímu zaslání URL feedů ze strany CJ může dojít okamžitě, ale může i nějakou dobu trvat. V některých případech až hodinu.

Ukázka prvního emailu pro nově vytvořený export:

Ukázka prvního potvrzovacího emailu s URL feedů

K dalším notifikacím dochází pro každý feed individuálně, v momentě jeho aktualizace.

Pro zajímavost: Manuální sestavení URL

URL, na které bude feed umístěn, má určitou strukturu, takže je možné ji sestavit i manuálně.

http://datatransfer.cj.com/datatransfer/files/{CID}/outgoing/productcatalog/{SUBID}/{Název Inzerentského Účtu}-{Název Feedu}.{Formát}.gz

 • CID = ID partnerského účtu, které najdete po přihlášení, v pravém horním rohu.
 • SUBID = ID exportu, který najdete v sekci Account > Subscriptions, ve sloupci “Id”.
 • Název inzerentského účtu a Název feedu vidíte v bodu 3), tzn. při výběru feedu (Inzerent - Feed).
 • Formát se odvíjí od vaší volby v nastavení. Pokud jde o XML, bude zde “xml”.

Všechny mezery nebo čárky v názvech inzerenta nebo feedu je třeba nahradit podtržítky, tzn. “_”.

Přihlašovací údaje v URL

Uživatelské jméno a heslo můžete umístit do URL, abyste ho nemuseli manuálně zadávat. Struktura je pak následujcí:

http://{username}:{password}@datatransfer.cj.com/datatransfer/files/{CID}/outgoing/productcatalog/{SUBID}/{Název Inzerentského Účtu}-{Název Feedu}.{Formát}.gz

Výsledná podoba pak může být jako níže (kdy 1234567 by bylo přihlašovací jméno, “mojeheslo” heslo a 987654 ID exportu/subscription):

http://1234567:mojeheslo@datatransfer.cj.com/datatransfer/files/1234567/outgoing/productcatalog/987654/MALL_CZ-Products_Mall_CZ.xml.gz

Pokud se chystáte feed importovat např. do Wordpressu za pomoci pluginu WP All Import, bude nutné právě tímto způsobem, s heslem, zadat.

Použití URL s přihlašovacími údaji ve wordpressovém pluginu WP All Import:

Ukázka vložení URL feedu do WP All Import

Pokud používáte Wordpress a chystáte se vytvořit produktový katalog, podívejte se na náš článek Jak importovat XML feed do Wordpressu.

Použití pro více partnerských webů

Určitou nevýhodou je, že pro jeden produktový feed je možné vyexportovat pouze jednou a není proto možné automaticky upravit odkazy pro dva různé weby.

Pokud by tedy bylo nutné použít feed na affiliate webu A i na webu B, bylo by nutné vytvořit export pro web A, kde by odkazy nebylo třeba měnit. Pro web B byste museli produkty zprocesovat a u každého odkazu změnit ID webu, z ID pro web A na ID pro web B. Tento identifikátor lze nalézt v partnerském účtu v sekci Account > Websites.

Další možností je použít namísto postupu výše API CJ, které umožňuje flexibilně zadat pro jaké ID webu má být výstup vygenerován.

API jako alternativa pro export přes Subscription

Pokud potřebujete získat menší počet produktů, např. i od různých inzerentů současně, v jednom XML feedu, může pro vás být zajímavou alternativou použití API CJ.

API umožňuje filtrování produktů ve výstupním feedu podle klíčových slov, inzerentů, ceny a mnoho dalšího. Oproti klasickému exportu dat, ale API umožňuje získat ve výstupu maximálně 10 tis. položek a nemusí být tak vhodné pro stahování kompletní nabídky produktů inzerentů s rozsáhlým sortimentem. Skrze klasický export se zároveň lze v některých případech dostat k o něco většímu rozsahu detailů o produktech než jsou dostupné přes API.

Aktuální informace o API CJ jsou dostupné v Support centru po přihlášení do partnerského účtu, v sekci Web Services and APIs.

       

Affiliate blog VIVnetworks.com

Špičky online marketingu a e-commerce ovládly 13. Affiliate konferenci a představily poslední trendy

Účinkující 13. ročníku Affiliate konference se shodli, že východ Evropy ukrývá obrovský potenciál pro rozvoj online obchodu a právě teď jsme na prahu ideální příležitosti. Specialisté na SEO představili do hloubky trendy ve vyhledávání, novinky od Googlu i filtrace. Nechyběl praktický vhled do UX a testování a užitečné rady, jak vylepšit svůj e-shop pomocí affiliate programů. Vyhlášení Affiliate projekt roku přineslo překvapující výsledky a návštěvníci ocenili praktičnost a detailní analýzy přednášejících. Jaké konkrétní know-how tedy konference přinesla?

Celý článek
„Právě teď je ideální možnost vstoupit na rumunský trh,“ říká Alexandr Jeleascov ze společnosti Coletaria.ro

Má na svém svědomí expanzi Zásilkovny do Rumunska (Coletaria.ro). Z Bukurešti nyní koordinuje expanzi e-shopů ze střední a západní Evropy do východní a naopak. Coletaria.ro jako člen skupiny Paketa Group se svojí logistickou e-commerce platformou rozšířili své služby například i na Slovensko, do Polska a Maďarska a v blízké budoucnosti plánují expandovat do všech 28 států EU. Alexandr tvrdí, že právě teď je ideální možnost vstoupit na rumunský trh a dostat se do povědomí rumunských zákazníků. Pár tipů, jak toho dosáhnout, nám prozradil v našem rozhovoru. Detailněji o tom přednese na 13. Affiliate konferenci.

Celý článek
Všechny články z blogu