Защо не получавам комисионните си?

Проверете в профила си в CJ дали платежната информация е попълнена правилно и изцяло. Идете на Account - Account settings и ако виждате удивителен знак в червен кръг до Submit Payment and Tax information, това означава, че нещо сте пропуснали.

Проверете дали всичко е наред в Payment Information (минималната сума за плащане, начин на плащане, банкова информация - IBAN, SWIFT и т.н.) и Tax Information (VAT number, Certification Of No United States Activities).

Погледнете в Balance – Payment Status (нагоре вдясно до името и номера ви), където можете да видите датата и размера на последното ви плащане. В Reports - Balance details или в Balance - Balance details можете да видите вашите изплатени комисионни. Ако не ви е била изплатена комисионна, ще видите N/A, а ако плащането е било спряно от CJ ще видите причината (напр. Incorrect bank account number).

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com