Защита на личните данни

Нашата основна цел е да ви бъдем партньор в света на афилиейт маркетинга. С настоящото искаме да ви уверим, че обработваме лични ви данни с необходимата грижа и в съответствие с действащото законодателство и че ги защитаваме във възможно най-голяма степен, съответстваща на техническото ниво на наличните ресурси.

Ние сме VIVnetworks.com ООД (ЕИК 28957733, Записано в търговски регистър към Общински съд в Прага, раздел С, вложка 155807).

Вашата лична информация се е оказала в нашата база данни по силата на нашето афилиейт сътрудничество. Ще я използваме в продължение на 3 години, за да ви изпращаме бюлетини. Работим с автоматизиран анализ, благодарени на което можем да ви предложим персонализирано съдържание.

Имате право на достъп до своите данни, право на обяснение, както и други права и ако смятате, че ние не използваме вашата лична информация, по гореописаният начин, свържете се с нас и поискайте конкретни подробности.

За допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нашия служител по защита на данните.

Свържете се с нашият DPO - dpo@vivnetworks.com

 

Благодарим ви! Екипът на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

CJ Insights

През октомври 2018 CJ Affiliate представи функцията CJ Insights. Тя представялва преглед на основните показатели за ефективност на различни езици и ви дава възможност да видите на едно място статистиките на всички ваши профили. Не на последно място, отчетите ви позволяват лесно да сравнявате сегашните резултати с резултати от предишен период, избран от вас.

цялата статия
Афилиейт блог на VIVnetworks.com