PID - Publisher website ID

PID е уникален номер, който сайта ви получава при регистрацията в CJ. С негова помощ можете да идентифицирате конкретния сайт в статистиките. Но преди всичко, тази цифра служи като част от афилиейт линка, който се използва за промотиране на рекламодателя. Именно с помощта на PID действието (поръчка, регистрация и т.н.) и комисионната се начисляват на съответният партньор.

Ако искате да знаете своят PID, можете да го намерите в Account - Websites. Там ще намерите списък на всички ваши сайтове, регистрирани в CJ. Ако искате да добавите още сайтове, можете да го направите с помощта на бутона Add Website (добави сайт).

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com