PID - Publisher website ID

PID е уникален номер, който сайта ви получава при регистрацията в CJ. С негова помощ можете да идентифицирате конкретния сайт в статистиките. Но преди всичко, тази цифра служи като част от афилиейт линка, който се използва за промотиране на рекламодателя. Именно с помощта на PID действието (поръчка, регистрация и т.н.) и комисионната се начисляват на съответният партньор.

Ако искате да знаете своят PID, можете да го намерите в Account - Websites. Там ще намерите списък на всички ваши сайтове, регистрирани в CJ. Ако искате да добавите още сайтове, можете да го направите с помощта на бутона Add Website (добави сайт).

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

CJ Insights

През октомври 2018 CJ Affiliate представи функцията CJ Insights. Тя представялва преглед на основните показатели за ефективност на различни езици и ви дава възможност да видите на едно място статистиките на всички ваши профили. Не на последно място, отчетите ви позволяват лесно да сравнявате сегашните резултати с резултати от предишен период, избран от вас.

цялата статия
Афилиейт блог на VIVnetworks.com