Какво означават съкращенията CR, CTR, СРМ и EPC?

CR (conversion rate) - процент на реализация, т.е. колко хора купуват = продажби/кликове [%]
CTR (click through rate) - честота на кликване, т.е. колко хора са кликнали върху рекламата = кликвания/импресии [%]
CPM (cost per mile) - цена за хиляда импресии = партньорска комисионна/импресии х 1000 [EUR]
EPC (earnings per click) - печалба за клик, т.е. цената за сто кликвания = партньорска комисионна/кликове х 100 [EUR]

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com