Как да създавам нови условия за програмата си?

За да промените условията на програмата си, трябва да създадете нови условия и ръчно да прехвърлите партньорите към тях. Можете да го направите в Account - Program Terms - Create Program Terms.

Прехвърлете партньорите като изберете Publishers - Manage By Status и вместо филтъра по подразбиране Pending Applications изберете My Publishers. Ще видите списъка с одобрените си партньори.

Сложете отметка в полето до името на партньора и натиснете бутона Replace. Ще се отвори нов прозорец, в който можете да изберете новите условия и от кога искате да важат. След седем дни партньорът автоматично се бъде прехвърлен към новите условия, ако сам не ги приеме ръчно преди това.

Ще помолим рекламодателите винаги, когато променят условията на програмата си, да ни осведомяват за това на support@vivnetworks.com, за да можем актуализираме информацията в рекламните си материали.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com