Как да избера подходящи партньори? Да одобрявам ли всички, или само някои?

Зависи само от вас с кого искате работите. Нашата препоръка е да одобрявате автоматично партньорите от страната, в която имате партньорска програма (тоест, български рекламодател може автоматично да одобрява всички български партньори).

В CJ.com са регистрирани и чуждестранни партньори, които притежават български сайтове, сайтове с информация за България или сайтове за българи, живеещи в чужбина, на които също може да решите, че има смисъл да рекламирате. Полезен показател, с помощта на който да избирате партньори от чакащите одобрение, е Network Earnings, който показва колко успешно е представянето на партньора.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com