CTR (Click-through Rate)

CTR (Click-through Rate) - честота на кликване. Показва какъв процент потребители са кликнали на рекламата, след като са я видели.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com