CR - Conversion Rate

CR  e процентът от посетителите на сайта, които извършват желаното от рекламодателя действие, обикновено поръчка. Изчислява се като броят поръчки се раздели на общия брой кликове.

При моделът „плащане за продажба“ (CPC), процентът на реализация, заедно с размера на комисионните и средния процент на реализация, е определящ фактор за възможните доходи на партньора. Той зависи от рекламодателя, не от партньора. Висок процент на реализация на практика означава, че рекламодателят умее да превръща потребителите, който партньорът му изпраща, в клиенти.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

CJ Insights

През октомври 2018 CJ Affiliate представи функцията CJ Insights. Тя представялва преглед на основните показатели за ефективност на различни езици и ви дава възможност да видите на едно място статистиките на всички ваши профили. Не на последно място, отчетите ви позволяват лесно да сравнявате сегашните резултати с резултати от предишен период, избран от вас.

цялата статия
Афилиейт блог на VIVnetworks.com