CR - Conversion Rate

CR  e процентът от посетителите на сайта, които извършват желаното от рекламодателя действие, обикновено поръчка. Изчислява се като броят поръчки се раздели на общия брой кликове.

При моделът „плащане за продажба“ (CPC), процентът на реализация, заедно с размера на комисионните и средния процент на реализация, е определящ фактор за възможните доходи на партньора. Той зависи от рекламодателя, не от партньора. Висок процент на реализация на практика означава, че рекламодателят умее да превръща потребителите, който партньорът му изпраща, в клиенти.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Резюме за 2017 годин

Освен че организирахме няколко успешни събития, стартирахме много партньорски програми, разширихме дейността си на международните пазари и получихме награда в престижен международен конкурс.

цялата статия
Афилиейт блог на VIVnetworks.com