CPS – Cost per Sale

Cost per Sale или Pay per Sale означава плащане за продажба. Това е модел, при който рекламодателят изплаща комисионна на партньора при реализирана продажба.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com