CPL – Cost per Lead

CPL (Cost Per Lead) представлява плащане за т.нар. lead. Lead може да бъде контактна информация, която клиента е дал при регистрация за получаване на бюлетин или при попълване на формуляр за поръчка. При този метод рекламодателят плаща на партньора предварително определена сума.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com