CPL – Cost per Lead

CPL (Cost Per Lead) представлява плащане за т.нар. lead. Това може да е контактна информация, която клиента е дал при регистрация или абонамент за бюлетин или при попълване на формуляр за поръчка. При този метод рекламодателят плаща на партньора предварително определена сума.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com