CPA – Cost per Action

CPA (Cost per Action) е заплащане за конкретно действие от страна на потребителя. Към CPA спадат CPS и CPL. Понякога в тази категория се включва и CPC. Може да става дума за плащане за продажба, регистрация или клик.

Афилиейт блог на VIVnetworks.com

Афилиейт блог на VIVnetworks.com